Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volná pracovní místa - na šk. rok 2019/2020

více v sekci: Úřední deska - Pracovní místo

učitelka 1. stupně, asistent pedagoga

Stránka

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

informace

Mgr. Dana Bohatcová, 2. 6. 2020 Zobrazit více

Zápis do ŠD

Informace k zápisu do ŠD - od 1. 9. 2020

Přijímání žáků do ŠD

Ředitelka Základní školy Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora oznamuje termíny zápisu žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021. Přijímání žáků proběhne podle stanovených kritérií v souladu s platnými předpisy.

Termíny zápisu žáků a podání přihlášky  (žádost + zápisový lístek) o přijetí do školní družiny pro žáky 1. stupně ve šk. roce 2020/2021

osobní předání přihlášky

místo:              budova 2. stupně, kancelář

datum:            24. 8. 2020 – 26. 8. 2020

čas:                  od 8:00  - 14:00

zaslání poštou – obálku označit v levém rohu: ZÁPIS  ŠD

adresa doručení:         Základní škola Uhlířské Janovice

          okres Kutná Hora Třebízského 268,

          285 04 Uhlířské Janovice

Termín:                       do 24. 8. 2020

 

datovou schránkou

ID datové schránky:   yuvtdrq

Termín:                       do 24. 8. 2020


Potřebné informace

Vyplněná přihláška (žádost + zápisový lístek), dokument je přístupný na www.zsuj.cz v sekci: Úřední deska/ Formuláře/ŠD/přihláška ŠD 2020

Při zápise proběhne kontrola náležitostí vyplněných dokumentů, zájemci bude přidělen kód. Žákům 1. ročníku (2020/2021) je přidělen shodný kód s kódem zápisu do 1. ročníku.

Oznámení o přijetí /nepřijetí bude vyvěšeno 31. 8. 2020 na webu školy pod přiděleným kódem.

Úhrada poplatku za ŠD se platí ve dvou splátkách. Na období září – prosinec 2020 (150 Kč x 4), dále na období leden – červen 2021 (150 Kč x 6). Poplatek musí být uhrazen nejpozději v termínech stanovených ZŠ , o způsobu úhrady budou zákonní zástupci včas informování.

 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2020/2021

Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce včetně příloh (zápisový lístek) a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD, která je 110 žáků. Hlavním kritériem pro přijetí je zařazení žáka do ročníku základního vzdělávání, a to podle následujících pravidel:

  1. Přednostně budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku základní školy.
  2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku základní školy.
  3. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD ze 3. ročníku základní školy.
  4. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD ze 4. ročníku základní školy.
  5. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 5. ročníku základní školy.

V případě, že dojde k naplnění kapacity ŠD, jsou stanovena pomocná kritéria, která se uplatní v nejvyšším ročníku mezi žáky, kteří podali žádost: další sourozenec ve ŠD, věk, dojíždění, další důležité okolnosti,...).

Poznámka: v případě uvolněného místa ve ŠD v průběhu 1. pololetí jsou osloveni zákonní zástupci nově příchozích žáků z nejnižších ročníků a zohledněno pořadí náhradníků. V případě uvolnění místa ve 2. pololetí jsou opětovně osloveni zákonní zástupci. Vždy se postupuje podle stanovených kritérií. Na podané přihlášky po termínu zápisu nebude brán zřetel při stanovení přijatých žáků do ŠD.  Tyto přihlášky budou zařazeny do náhradníků za nepřijaté žáky.

Uhlířské Janovice 30. 4. 2020

Mgr. Dana Bohatcová, ředitelka ZŠ


Mgr. Dana Bohatcová, 20. 5. 2020 Zobrazit méně

Podpora výuky na dálku

Podpora výuky na dálku

Mgr. Dana Bohatcová, 18. 5. 2020 Zobrazit více

Dobrovolná docházka do školy

Příprava na zkoušky, docházka žáků 1. stupně

Mgr. Dana Bohatcová, 7. 5. 2020 Zobrazit více

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2020/2021

zápis

Mgr. Dana Bohatcová, 7. 5. 2020 Zobrazit více

Osobní účast žáků ve škole, příprava 9. ročníku ke ZK

Osobní účast žáků ve škole, příprava 9. ročníku ke ZK

Mgr. Dana Bohatcová, 3. 5. 2020 Zobrazit více

Hodnocení 2. pololetí 2019/2020

Závěrečné hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Mgr. Dana Bohatcová, 3. 5. 2020 Zobrazit více

EDU změna

Eduzměna na Kutnohorsku

Mgr. Dana Bohatcová, 28. 4. 2020 Zobrazit více

Mimořádné opatření 18. 3. 2020

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje.

Mgr. Dana Bohatcová, 18. 3. 2020 Zobrazit více

Uzavření ZŠ, ŠD, ŠJ, MŠ

Uzavření ZŠ, ŠD, ŠJ, MŠ

Mgr. Dana Bohatcová, 18. 3. 2020 Zobrazit více

Stránka

A picture
A picture