Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volná pracovní místa - na šk. rok 2019/2020

více v sekci: Úřední deska - Pracovní místo

učitelka 1. stupně, asistent pedagoga

Stránka

Oznámení pro strávníky ŠJ

Odhlášení obědů

Mgr. Dana Bohatcová, 28. 6. 2017 Zobrazit více

Angličtina pro děti

Nabídka HANNAH SCHOOL

Mgr. Hana Blažková, 14. 6. 2017 Zobrazit více

Sběr papíru, kartonu, víček

Výsledky

Mgr. Dana Bohatcová, 1. 6. 2017 Zobrazit více

Zápis budoucích prvňáčků

školní rok 2017/2018

Mgr. Hana Blažková, 3. 5. 2017 Zobrazit více

Sběr papíru, kartónu a plastových víček

Jarní sběr

Mgr. Hana Blažková, 24. 3. 2017 Zobrazit více

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, oznamuje v souladu s § 46 a § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání termíny a místo zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání k plnění povinné školní docházky.

Řádný zápis

Termín:    pátek 21. 4. 2017
Čas:        od 13:00 – 17:00
Místo:      v budově 1. stupně

Náhradní  zápis

Termín:    pátek 28. 4. 2017
Čas:        od 13:00 – 17:00
Místo:      v budově 1. stupně

Co je třeba k zápisu

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz. S dítětem musí přijít alespoň jeden ze zákonných zástupců, který podá písemně žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Tato žádost je k dispozici u zápisu. Zapsány budou děti s datem narození od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011.
Vzhledem k nenaplněné kapacitě školy a dostatečnému počtu učeben předpokládáme přijetí všech dětí, které splní podmínky dle právních předpisů a jejichž zákonní zástupci nezažádají o odklad.

Kritéria přijetí

1)    Všechny děti s trvalým bydlištěm v obci, pro kterou je naše škola spádová, až do naplnění kapacity školy (700 žáků), při naplnění se zřetelem na odklad, věk a vzdálenost.
2)    Všechny děti s jiným  trvalým bydlištěm, ale žijící v obci, pro kterou je naše škola spádová, až do naplnění kapacity školy (700 žáků), při naplnění se zřetelem na odklad, věk a vzdálenost.
3)    Všechny děti s trvalým bydlištěm i faktickým bydlištěm mimo obec, pro kterou je naše škola spádová, až do naplnění kapacity školy (700 žáků), při naplnění se zřetelem na odklad, věk a vzdálenost.

Děti, které měly pro školní rok 2016/2017 odklad, se musí dostavit k zápisu také.
Nemůže-li se zákonný zástupce s dítětem dostavit v uvedeném termínu k řádnému zápisu (nemoc, jiné vážné důvody), ohlásí tuto skutečnost na tel. čísle 327 300 000 (kancelář) nejpozději do 21. 4. 2017.

Aktuální informace MŠMT k zápisu

zde

Odklad plnění povinné školní docházky

Zákonní zástupci žáka, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro školní rok 2017/2018, musí v den zápisu do  1. ročníku podat žádost o odklad. Formulář žádosti o odklad bude k dispozici u zápisu.
K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit tyto doklady:

  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení

Termín vyšetření si musí zákonný zástupce zajistit co nejdříve v Pedagogicko-psychologické poradně. PPP Kutná hora poskytla informaci, že žádosti k vyšetření bude přijímat pro předškoláky od ledna 2017. Doporučení PPP k odkladu je nutné doložit nejpozději do 30. 4. 2017

a

  • Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa

Doporučení doložit nejpozději do 30. 4. 2017.


(§ 37 zákona č. 561/2004 Sb.)
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 31. 08. 2017
může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018. Musí být však doloženo doporučení, zákonní zástupci si zajišťují sami.

  •  Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení - pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 8. 2017 do 31. 12. 2017.
  •  Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa - pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2017.

(§ 37 zákona č. 561/2004 Sb.)
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Při zápisu se věnujeme každému dítěti individuálně. Vycházíme z materiálů, které zveřejnilo MŠMT na svých stránkách (www.msmt.cz), tedy z Desatera pro rodiče dětí předškolního věku a z dalších materiálů v souladu se současným trendem předškolního a školního vzdělávání.
V případě dotazů můžete využít e-mailovou adresu školy nebo vznést dotaz na výše uvedené tel číslo.
Uhlířské Janovice 30. 10. 2016
Mgr. Dana Bohatcová, ředitelka ZŠ


Mgr. Dana Bohatcová, 14. 2. 2017 Zobrazit méně

Lyžařký kurz

LVK sedmý ročnk

Mgr. Dana Bohatcová, 7. 1. 2017 Zobrazit více

Zimní lyžařský kurz 1/2017

Zimní lyžařský kurz 1/2017

Mgr. Dana Bohatcová, 1. 1. 2017 Zobrazit více

Můj kamarád - škola

Preventivní program

Mgr. Dana Bohatcová, 21. 12. 2016 Zobrazit více

Vánoční setkání

Základní škola, zřizovatel, SRPDŠ, Školská rada

Mgr. Dana Bohatcová, 12. 12. 2016 Zobrazit více

Stránka

A picture
A picture