Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

VARIANTA  6 (totožná s variantou 4): Informace k provozu škol od 4. 1. 2021 ZDE. Informace k provozu škol                od 11. 1. 2020 ZDE. Informace k hodnocení na vysvědčení ZDE, posun vysvědčení ZDE,  Informace k přijímacímu řízení ZDE a a ZDE

Prezenční výuka ve škole pro 1.  a 2. ročník.

Distanční výuka pro 3. až 9. ročník.

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI.

Rodiče mohou čerpat OČR podle platných pravidel.

Pronájmy (tělocvična, hřiště, učebny)  pozastaveny.

Možnost individuálních osobních konzultací (U - R - Ž).

Zákaz cizích osob v budovách školy).

ŠD otevřena pro žáky v prezenční výuce a pro žáky IZS.

ŠJ otevřena pro žáky  v prezenční výuce a pro žáky IZS , žáci v  DisV si mohou oběd vyzvednout výdejovým okénkem.

Základní škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury od 7:00 do 16:00..

Informace k provozu škol od 21. 12. 2020 ZDE.

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. Dny boje proti Covidu.

Rodiče mohou čerpat OČR podle platných pravidel.

Pronájmy (tělocvična, hřiště, učebny) opět pozastaveny od 18. 12. 2020.

VARIANTA 5: Informace k provozu škol od 30. 11. 2020 ZDE. 1. stupeň a 9. ročník prezenční výuka, 6., 7., a 8. ročník strídavě po týdnu distanční a prezenční výuka

Prezenční výuka ve škole pro 1. stupeň

Prezenční výuka ve škole pro 9. ročník.

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI.

Ostatní ročníky rotační  výuka. Po týdnu se střídá distanční a prezenční výuka.  

ŠD otevřena pro zapsané žáky.

ŠJ otevřena pro žáky  v prezenční výuce, žáci v  DisV si mohou oběd vyzvednout výdejovým okénkem.

Ukončení činnosti péče o děti rodičů pracujících v určených složkách (zdravotníci, hasiči,..)

Pronájmy (tělocvična, hřiště, učebny) uvolněny od 9. 12. 2020.

VARIANTA 4: Informace k provozu škol od 18. 11. 2020 ZDE. Prezenční výuka 1. a 2. ročníku, 3. - 9. ročník distanční výuka.

Prezenční výuka ve škole pro 1. a 2. ročník.

Distanční  výuka (DisV)   pro 3. až 9. ročník.

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI.

ŠD otevřena pro 1. a 2. ročník.

ŠJ otevřena pro 1. a 2. ročník. Žáci nv a DisV si mohou oběd vyzvednout výdejovým okénkem.

Pronájmy (tělocvična, hřiště, učebny) pozastaveny.

Základní škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury od 7:00 do 16:00.

Krizové opatření ze dne 30. 10. 2020: Prodloužení uzavření základní školy do 20. 11. 2020.

Výuka podle upraveného rozvrhu na období distanční výuky, průběžná aktualizace rozvrhu.

Hodiny distanční výuky (přímé online hodiny) jsou v rozvrhu označeny DisV. Hodiny samostudia jsou v rozvrhu označeny SamS.

Žáci jsou povinni sledovat rozvrh v systému Bakaláři, kde se objevují aktualizace (suplování, změny).

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI.

Strávníci (žáci) se mohou stravovat ve ŠJ od 11:30 do 13:30.

Školní družina uzavřena.

Základní škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury od 7:00 do 16:00.

VARIANTA 3: Krizové opatření ze dne 12. 10. 2020. Uzavření základní školy, přechod na distanční výuku celé ZŠ již od 14. 10. do 1. 11. 2020.
29. 10. - 30. 10.: podzimní prázdniny, ŠJ i ŠD pro žáky školy uzavřeny
28. 10.: státní svátek
27. 10.: den boje proti Covid 19, bez povinné distanční výuky
26. 10.: den boje proti Covid 19, bez povinné distanční výuky
14.10. - 23. 10.: distanční výuka obou stupňů ZŠ
VARIANTA 2: Období: 12. 10. - 13. 10. 2020 (původně mělo toto období trvat do  23. 10. 2020). 1. stupeň prezenční výuka, 2. stupeň střídavě prezenční a distanční výuka

Prezenční výuka ve škole pro 1. až 5. ročník : 12. 10. - 23. 10.

Prezenční výuka ve škole pro 6. + 7. ročník: 12. 10. -16. 10. 

Prezenční výuka ve škole pro 8. + 9. ročník: 19. 10. -23. 10.

Výuka podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Nadále bez zpěvu a sportovních aktivit.

Oběd v běžném režimu.

ŠD v běžném režimu včetně kroužků a čtenářských klubů.

Další kroužky, kluby, pronájmy, jiné vzdělávací akce, doučování – se nekonají.

Roušky beze změny.

Distanční výuka pro 8. + 9. ročník:  12. 10. - 16. 10. 

Distanční výuka pro 6. + 7. ročník:  19. 10. - 23. 10

Pokyny k výuce výuky předají TU. Žáci sledují informace na ŽK, rozvrh a google učebnu (materiály, zadání).

Obědy možno odebrat od 11:30 do 13:00 nebo obědy včas odhlásit.

Distanční výuka je pro žáky povinná, řídí se rozvrhem třídy. Výuka bude probíhat online formou (Meet, google učebna).

Žáci, kteří jsou offline, toto oznámí okamžitě TU.  Vyučující předmětů poskytnou materiály k výuce, které budou po domluvě k vyzvednutí ve škole.
Omlouvání žáků stejné jako v prezenční formě.

Pozn.: Distanční výuku zahájí vyšší ročníky (8. + 9. ročník). Žáci jsou samostatnější, mají zkušenost z jarního období, rodiče nemusí ve vyšší míře řešit jejich hlídání.
Rodiče 6. + 7. ročníku budou mít více času na přípravu domácího vzdělávání a zajištění hlídání dítěte v domácím prostředí.
Rozdělení po ročnících také zohledňuje jazykové skupiny a volitelné předměty.

VARIANTA 1: Období: 1. 9.  - 11. 10.  2020, prezenční výuka celé ZŠ

Prezenční výuka 1. - 9. ročníku

Výuka dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020.

 
A picture
A picture