Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Orientace v budovách ZŠ

budova

1. stupeň, Komenského 246

pozn.

nachází se zde

učebny 2. ročníku, 3. ročníku, 4. ročníku, 5. ročníku

 

 

školní poradenské pracoviště (1NP)

 

 

tělocvičný sál, šatny (1NP)

 

 

sborovna (2NP)

327 542 039

 

kancelář zástupce pro 1. stupeň (1NP vpravo)

327 542 039

vstup do budovy

levý vchod, zvonky, videotelefon, není přítomna stálá služba, doporučujeme návštěvu předem ohlásit nebo ji realizovat v době přestávek

 

budova

1. stupeň, Komenského 273

pozn.

nachází se zde

učebny 1. ročníku (3NP, 2NP)

 

 

oddělení ŠD (1NP, 2. NP)

725 551 781

 

sborovna ZŠ (3NP)

 

 

sborovna ŠD (2NP)

 

 

 

 

vstup do budovy

z chodníku, el. vrátný, videozvonek

 

budova

Školní 846 (budova FÚ)

pozn.

nachází se zde

učebny  II.B, II.C,  kabinety, šatny  (přízemí, 1NP)

 

 

malé učebny, 2x oddělení ŠD (2 NP)

učebna předškoláků  (2NP)

 

 

sborovna ŠD,  oddělení ŠD (3NP)

 

 

sborovna  2. ročníků (1NP)

327 542 091

vstup do budovy

vchod z chodníku, zvonek, pouze v doprovodu zaměstnance školy, není přítomna stálá služba, doporučujeme návštěvu předem ohlásit nebo ji realizovat v době přestávek

vstup od 1. stupně

 

 

umístěné zvonky s popisem

 

budova

2. stupeň, Třebízského 268

pozn.

nachází se zde

kmenové třídy 6. - 9.  ročníku  (1., 2. pavilon)

 

 

pavilon odborných učeben (3. pavilon), pavilon TV (4. pavilon), šatny (spojovací chodba)

 

 

sborovna  (správní budova, 1. patro vpravo)

327300003

 

kancelář školy (správní budova1. patro vpravo)

327300000-1

správní budova

ředitelna (správní budova, 1. patro vpravo)

327300000-1

 

ekonom (správní budova, 1. patro vpravo)

327300004

 

výchovný poradce, ŠMP  (správní budova, 1. patro vpravo)

 

 

toalety (správní budova, 1. patro vlevo)

 

vstup do budovy

hlavní vchod – správní budova, videozvonek, pouze v doprovodu zaměstnance školy

 

 

budova

Školní jídelna, Třebízského 268

pozn.

vstup do ŠJ pro žáky a zaměstnance školy vstup od hlavního vchodu nebo od šaten žáci se stravují podle rozpisu v doprovodu dohledu

vstup do kanceláře ŠJ

 

vstup z rampy,  z boku budovy od silnice,

zvonek, na vyzvání zaměstnance ŠJ

327340020, 327300005

úprava může nastat v souvislosti s MO Covid 19

odebrání oběda ze ŠJ pro bývalé zaměstnance ZŠ

z rampy ŠJ

11:00- 13:00

úprava může nastat v souvislosti s MO Covid 19

odebrání oběda ze ŠJ pro nemocné žáky (1. den nemoci)

z rampy ŠJ

11:00 - 13:00

úprava může nastat v souvislosti s MO Covid 19

 

A picture
A picture