Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Orientace v budovách ZŠ

budova

1. stupeň, Komenského 246

pozn.

nachází se zde

učebny 2. ročníku, 3. ročníku, 4. ročníku, 5. B, 5.C

 

 

4. oddělení ŠD (přízemí)

 

 

tělocvičný sál, šatny (přízemí)

 

 

sborovna (1. patro – aula)

327 542 039

 

kancelář zástupce pro 1. stupeň, školní poradenské pracoviště (přízemí)

327 542 039

vstup do budovy

levý vchod, zvonky, videotelefon, není přítomna stálá služba, doporučujeme návštěvu předem ohlásit nebo ji realizovat v době přestávek

 

 

budova

Školní družina, Školní 846 (budova FÚ)

pozn.

nachází se zde

učebny  1.A,1.B, 1.C,  2. oddělení ŠD, kabinety, šatny  (přízemí)

 

 

malé učebny, 3. oddělení ŠD (první patro)

 

 

sborovna ŠD, 1. oddělení ŠD (druhé patro)

725 551 781

 

sborovna učitelky 1. ročníků (přízemí)

327 542 091

vstup do budovy

vchod z chodníku, zvonek, pouze v doprovodu zaměstnance školy, není přítomna stálá služba, doporučujeme návštěvu předem ohlásit nebo ji realizovat v době přestávek

 

 

budova

2. stupeň, Třebízského 268

pozn.

nachází se zde

učebny 6.A, 9. A, 9.C  (2. pavilon, přízemí)

 

 

učebny 8.A, 8. B, učebna VV (2. pavilon, první patro)                         

 

 

učebny 7.A, 7.B, 7. C (1. pavilon, přízemí)

 

 

učebny 5. B, 6. B, 6. C, 9. B (1. pavilon, první patro)

 

 

pavilon odborných učeben (3. pavilon), pavilon TV (4. pavilon), šatny (spojovací chodba)

 

 

sborovna  (správní budova, 1. patro vpravo)

327300003

 

kancelář školy (správní budova1. patro vpravo)

327300000-1

 

ředitelna (správní budova, 1. patro vpravo)

327300002

 

ekonom (správní budova, 1. patro vpravo)

327300004

 

výchovný poradce, ŠMP  (správní budova, 1. patro vpravo)

 

 

toalety (správní budova, 1. patro vlevo)

 

vstup do budovy

hlavní vchod – správní budova, videozvonek, pouze v doprovodu zaměstnance školy

 

 

budova

Školní jídelna, Třebízského 268

pozn.

vstup do kanceláře ŠJ

vstup z rampy,  z boku budovy od silnice,

zvonek, na vyzvání zaměstnance ŠJ

327340020, 327300005

odebrání oběda ze ŠJ pro bývalé zaměstnance ZŠ

viz výše

11:00- 13:00

odebrání oběda ze ŠJ pro nemocné žáky (1. den nemoci)

hlavní vchod - správní budova,  videozvonek, ohlásit se dohledu u dveří

11:30 - 13:00

 

A picture
A picture