Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Počítačová síť

  • Školní LAN je rozdělena na studentskouadministrativní část. Je vyřešeno propojení všech 3 budov (vzduchem).
  • Servery umožňují virtualizaci:
    • V počítačových učebnách a v knihovně využíváme streamování operačního systému po síti na žákovská PC při každém spuštění (Citrix Provisioning Server). Přihlášený koncový uživatel má ke své stanici neomezená práva (jako administrátor). Při zapnutí PC se vždy obnoví nová „čistá“ instalace OS.
    • Učitelé a administrativní pracovníci mají PC s lokálním OS. Z detašovaných pracovišť (družina a 1. stupeň) nebo z domova mají prostřednictvím LAN nebo internetu terminálový přístup k softwarovým a datovým zdrojům školy (školní cloud - technologie pro virtualizaci a doručování aplikací Citrix XenApp).
A picture
A picture