Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Prevence

Metodik prevence 1. st.: Mgr. Lenka Kratochvílová

Konzultační hodiny:  čtvrtek 13:30 - 14:30, kancelář  ŠPP

Kontakt: lenka.kratochvilova(zavináč)zsuj.cz

 

Metodik prevence 2. st.: Mgr. Lenka Švarcová st., 2.stupeň

Konzultační hodiny:  středa 12:00 - 13:00, kabinet výchovného poradce

Kontakty:  lenka.svarcova(zavináč)zsuj.cz

                       

 
Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT- 22294/2013-1)

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních:

a)      vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu,

b)      popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka,

c)      definuje Minimální preventivní program,

d)     doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže.

Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc (128,00 KB)

Priloha_1_Navykove_latky.rtf Priloha_1_Navykove_latky.rtf (275,66 KB)

Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc (69,50 KB)

Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc (66,50 KB)

Priloha_4_Alkohol.doc Priloha_4_Alkohol.doc (73,00 KB)

Priloha_5_Syndrom_CAN.doc Priloha_5_Syndrom_CAN.doc (72,50 KB)

Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc (156,00 KB)

Priloha_7_Kybersikana.doc Priloha_7_Kybersikana.doc (145,00 KB)

Priloha_8_Homofobie.doc Priloha_8_Homofobie.doc (79,00 KB)

Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc (72,50 KB)

Priloha_10_Vandalismus.doc Priloha_10_Vandalismus.doc (81,00 KB)

Priloha_11_Zaskolactvi.doc Priloha_11_Zaskolactvi.doc (127,50 KB)

Priloha_12_Kradeze.doc Priloha_12_Kradeze.doc (80,00 KB)

Priloha_13_Tabak.doc Priloha_13_Tabak.doc (102,50 KB)

Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc (142,00 KB)

Priloha_15_Netolismus.doc Priloha_15_Netolismus.doc (74,50 KB)

Priloha_16_Sebeposkozovani.doc Priloha_16_Sebeposkozovani.doc (106,00 KB)

Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc (141,50 KB)

Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc (149,50 KB)

Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc (96,50 KB)

Priloha_20_Domaci_nasili.doc Priloha_20_Domaci_nasili.doc (128,00 KB)

Priloha_21_hazardni_hrani.docx (59.08 kB)

Žák s PASS

Příloha 22_Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních (1).pdf (791.13 kB)

Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS (1).docx (17.37 kB)

Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu.docx (94.97 kB)

 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT- 22294/2013-1)

Cílem metodického pokynu k řešní šikanování je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 ve znění pozdějších úprav (dále jen „metodické doporučení“), ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek. Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku
a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou.

Metodicky_pokyn_k_sikanovani.doc Metodicky_pokyn_k_sikanovani.doc (127,00 KB)

Sikanovani_PRILOHA_1.docx_1.docx Sikanovani_PRILOHA_1.docx_1.docx (23,02 KB)

Sikanovani_PRILOHA_2.doc Sikanovani_PRILOHA_2.doc (31,50 KB)

Sikanovani_PRILOHA_3.docx Sikanovani_PRILOHA_3.docx (17,93 KB)

Sikanovani_PRILOHA_4.docx Sikanovani_PRILOHA_4.docx (27,77 KB)

Sikanovani_PRILOHA_5.doc Sikanovani_PRILOHA_5.doc (50,50 KB)

A picture
A picture