Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Prevence

Metodik prevence 1. st.: Mgr. Lenka Kratochvílová

Konzultační hodiny:  čtvrtek 13:30 - 14:30, kancelář  ŠPP

Kontakt: lenka.kratochvilova(zavináč)zsuj.cz

 

Metodik prevence 2. st.: Mgr. Lenka Švarcová st., 2.stupeň

Konzultační hodiny:  středa 12:00 - 13:00, kabinet výchovného poradce

Kontakty:  lenka.svarcova(zavináč)zsuj.cz

                       

Prevence – bezpečný internet


Zásady:

 • Používat zabezpečený počítač, notebook, mobil (aktualizovat)
 • Instalovat pouze ověřené a známé programy (neotvírat programy, které neznám, podezřelé mailové adresy)
 • Nesdělovat žádné osobní informace  (jméno, příjmení, bydliště, škola, datum narození, rodné číslo, tel. číslo, heslo, PIN…)
 • Používat silné heslo  ( 8 znaků – velká a malá písmena, číslo a nespecifický znak, nikomu ho nesdělovat)
 • Informace nepřeceňovat, nešířit dál (možná nepravdivost informací, neověřené inf., např. trestný čin šíření poplašné zprávy, pomluva…)
 • Komunikovat ve virtuálním světě  efektivně (netrávit všechen volný čas) a cíleně (jen s tím, s kým chci já a koho bezpečně znám)
 • Nevhodnou komunikaci vždy včas ukončit
 • Neposílat intimní fotografie, videa (trestný čin – do 18 let nemohu zaslat erotické foto)
 • Nepoužívat webovou kameru s neznámou osobou (možnost nahrávání)
 • Informace jsou ve virtuální komunikaci přístupné všem, šíří se, nejdou jednoduše smazat (žijí vlastním životem od chvíle jejich zveřejnění)
 • Chovat se vždy tak, abych svými činy neubližoval jinému a zároveň chránil sám sebe

 

Šikana:

 • kyberšikana        odehrává se prostřednictvím virtuální komunikace
 • kyberstalking      opakované obtěžování adresáta
 • kybergrooming   vzbudit důvěru a přinutit k osobnímu setkání
 • flaming                urážlivé a zesměšňující napadání oběti
 • sexting                zasílání textů a obrázků, videí se sexuální tematikou
 • phishing              podvodné vylákání hesel a dalších přihlašovacích informací od adresáta, např. otevřením nastraženého mailu od fiktivní banky, apod.
 • sniffing                odposlech komunikace (hrozí i zcizení virtuální identity, vaším jménem může být páchána trestná činnost)
 • hoax                    přátel, adresy využívány k spamu…)
 • hacking               nabourávání se do cizího zabezpečeného systému
 • cracking             odstranění technologické ochrany programu (porušování autorských práv)
 • skiming              rizika spojená s platební kartou (kartu nedávat z ruky, chránit si pin)

 

zdravotní  rizika:    

 • tělesný vývoj
 • zdravotní obtíže
 • psychické problémy 
 • netolismus  (závislost na virtuální realitě a ztráta reálného vnímání světa)
 • omezenost smyslového vnímání
 • nižší schopnost „čtení“ neverbální komunikace
 • vyšší agresivita v on-line komunikaci
 • snižování prahu bolesti
 • zažívací a spánkové obtíže
 • pokles fyzické kondice

 

sociální rizika:        

 • ztráta přátel a sociálních vazeb
 • zkreslené vnímání reality
 • využívání herních schémat při řešení běžných situací
 • necitlivost a neochota

 

doporučení - rodiče:

 • vzdělávat se a být informován v oblasti IT 
 • kontrola vyplnění profilu
 • brát ohled na věk dítěte
 • zabezpečit počítač – např. erotické stránky
 • sledovat čas, který dítě tráví u počítače
 • sledovat varovné signály a vnímat změny v chování (náladovost, výměna přátel, stravovací návyky, osamocenost…)
 • vštěpovat dítěti zásady bezpečného internetu
 • nácvik jednoduchých dovedností (jak reagovat, když…)
 • komunikovat s dítětem
 • informovat dítě o možnostech páchání trestných činů při virtuální komunikaci (dítě může být pachatel i oběť)

 

 trestné činy  

 •    poškození a zneužití záznamu na nosiči informací
 •    mravnostní 
 •    porušování autorských práv
 •    šikana (viz výše)
 •    hledat pomoc v případě potřeby (nezlehčovat situaci, nestydět se …)


pomoc:

 

aktualizace 1. 9 2022


 

A picture
A picture