Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

EDUzměna

eduzmenaV rámci projektu Eduzměny na Kutnohorsku je škola zapojena do pětiletého pilotního projektu.

  1. Škola vytváří a sdílí vizi. Hledá, kam chce směřovat a co je pro ni nejdůležitější. Zajímají ji potřeby všech aktérů a veškerý život ve škole, nejen výsledky v oblasti učení.

  2. Všichni ve škole se osobnostně rozvíjí. Učitelé a ředitelé osobnostně rostou, využívají koučování, supervize a mentoring.

  3. Všichni ve škole se učí a spolupracují. Všichni se učí, jak fungovat v rámci celého týmu, budují dobré vztahy a vzájemnou důvěru, společně reflektují, mají na to prostor a čas.

  4. Škola podporuje zvídavost, inovace a zkoumání. Všichni jsou vedeni k experimentování, chyby jsou vnímány jako příležitosti k dalšímu učení.

  5. Dochází k výměně zkušeností. Škola sleduje svůj rozvoj a sdílí konkrétní zkušenosti, které jsou dostupné ostatním školám v regionu. 

  6. Škola spolupracuje s komunitou. Je otevřeným prostředím, které reaguje na podněty zvenčí, čerpá ze sítě rodičů a dalších spolupracovníků.

  7. Škola rozvíjí leadership. Ředitel učitele podporuje a, kde je to možné, předává jim odpovědnost a asistuje v hledání řešení.

Školní rok 2022/2023

Spolupráce s Eduzměnou pokračuje. Se školou nadále spolupracuje průvodce. Tři učitelky se zapojily do studia (osobní rozvoj). Další třídy pokračují v řešení Společné výzvy. Zažádali jsme o minigranty na podporu aktivit pro děti (např. Cesta chleba,..).  Zahájili jsme spolupráci s komunitní zahradou a ekocentrem Divočina Malešov - podpora výuky AJ - cizojazyční lektoři. Realizuje se podpora do výuky informatiky a hudební výchovy.

Projekt PATRONI:

zapojené třídy: přípravná třída a V. A

Anotace:

Projekt má za cíl rozvíjet sociální vztahy napříč školou, pomoci adaptaci předškolních dětí na školní prostředí, aktivizaci dětí z páté třídy, rozvoj kompetencí k učení - aktivním předáváním znalostí, rozvoj komunikativních, sociáních, personálních a občanských kompetencí. 

Setkávání dětí je plánováno během celého roku v několika blocích se záměrem spolu poznat školu, její okolí i důležité tradice to vše očima dětí z V. A. Páťáci společně vybrali témata, které je zaujala a podílejí se na jejich přípravách, vymýšlejí dílčí scénky, úkoly, aktivity jako je prohlídka školy a prezentace správného chování či přiblížení důležitých svátků formou aktivit, tvoření a her pro děti z přípravné třídy. 

Školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 bylo dokončeno mapování školy. Byly stanoveny priority školy. Vyučující školy se zapojili do vzdělávání v rámci osobnostního rozvoje, koučování, letní školy, supervize. Učitelský sbor prošel školením zvládání náročného chování, organizací triády ve školní praxi. Ředitelka školy pracuje ve skupině ředitelů základních škol, se školou spolupracuje  průvodce. Vyučující aktivně pracují v metodických center pro pedagogy. Čtyři třídy se aktivně zapojily do projektu Řešíme společnou výzvu a se svým vlastním projektem vystoupily na společném představení v galerii Gask.  Hlavním přínosem pro děti bylo vědomit si vlastní soběstačnost a schopnost převzít zodpovědnost za své učení. Učí se plánovat, stanovit si jasný cíl a postupy, jak cíle dosáhnout. Třídy 2. stupně byly podpořeny v tělesné výchově (Street for Kids). 

Završením školního roku byla společná akce pro žáky, veřejnost a partnery Opět spolu.

Školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 byli žáci naší školy podpořeni z Eduzměny (IT technika do distanční výuky). Proběhlo mapování ped. sboru, vedení školy, tříd, Připravili jsme  testování tříd v jednotlivých gramotnostech. Vedení školy spolupracovalo s průvodce škol (ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Jana Schierlová). Žási se zapojili do projektu Paměť národa.

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice