Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání:

SOVA 07 (od 1. 9. 2007), SOVA ( od 1. 9. 2016)

Na  naší škole vstoupil v platnost školní vzdělávací program SOVA 07 od 1. 9. 2007. V tomto roce se podle něj vzdělávali žáci prvního a šestého ročníku. Od 1. 9. 2011 se podle tohoto vzdělávacího programu vzdělávaly všechny ročníky naší školy.

Ve školním roce 2021/2022 se žáci vzdělávají podle ŠVP SOVA v aktualizované verzi (zapracované změny v souvislosti s platnými  změnami RVP  ZV.

Učební plán s hodinovými dotacemi  ke  stažení zde.

Předměty v jednotlivých ročnících

  1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.
český jazyk x x x x x x x x x
matematika x x x x x x x x x
anglický jazyk     x x x x x x x
prvouka x x x            
vlastivěda       x x        
přírodověda       x x        
informatika         x x      
dějepis           x x x x
občanská výchova           x x x x
přírodopis           x x x x
zeměpis           x x x x
fyzika           x x x x
chemie               x x
hudební výchova x x x x x x x x x
výtvarná výchova x x x x x x x x x
tělesná výchova x x x x x x x x x
pracovní výchova x x x x x x x x x
druhý cizí jazyk (RJ, NJ)             x x x

volitelný předmět  (PP, SV, VČ, TČ, TP)

            x x x
A picture
A picture