Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Předmět je zařazen jako volitelná součást základního vzdělávání na 2. stupni v ročnících, které již nemají povinný předmět informatika.

Počítačové praktikum 1

 V 7. ročníku (Počítačové praktikum 1) je dotován 1 hodinou týdně. Je zaměřen především na využití počítačů v administrativě.Cílem předmětu je osvojit si dovednost psaní na české klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou to bez sledování jednotlivých kláves. Žáci si zopakují práci v textovém editoru, poznají další možnosti jeho využití. Naučí se prstokladu pro psaní všemi deseti, získají představu o struktuře nejčastěji používaných formulářů.

Počítačové praktikum 2

 V 8. ročníku je dotován 2 hodinami týdně. Je zaměřen především na využití počítačů při tvorbě prezentací. Cílem je vytvořit žákům prostor k vlastní tvořivé činnosti a její prezentaci.

Předmět obsahuje tematické celky:

  1. Počítačová grafika Žáci se seznámí s principy počítačového zobrazování a zopakují si práci v různých grafických editorech (rastrových i vektorových). Poznají i jejich pokročilejší funkce. Osvojí si základy práce v některém programu na úpravu fotografií.
  2. Počítačové prezentace jako prostředek sdělování informací Žáci se seznámí se zásadami úspěšné prezentace, zopakují si základy práce v prezentačním programu, poznají jeho pokročilejší funkce. Vyzkouší si přípravu vlastní prezentace s využitím slovních i vizuálních prostředků. Dále se seznámí s principem tvorby webové stránky, získají představu o struktuře webu, vyzkouší si práci v některém hypertextovém editoru.

Zdařilé vlastní projekty se mohou prezentovat na školním webu nebo jinou formou.

Počítačové praktikum 3

 V 9. ročníku je dotován 2 hodinami týdně. Je zaměřen na využití počítačů v matematice, fyzice a v oborech, kde se znalosti získané v těchto předmětech aplikují. Zároveň si klade za cíl prohloubit a upevnit dosavadní znalosti žáků, kteří tím získají dobré předpoklady pro studium přírodovědných a technicky zaměřených oborů.

Předmět obsahuje tematické celky:

  1. Dynamická geometrie jako prostředí pro učení, experiment a modelování Žáci se naučí pracovat v programu Geogebra, zopakují si poznatky z geometrie ze zcela nového pohledu, což přispěje k odstranění formalismů a napomůže k prohloubení získaných poznatků, jejich pochopení a zobecnění. Poznají možnosti a výhody dynamických modelů při řešení problémů.
  2. Tabulkový kalkulátor jako nástroj na zpracování údajů. Žáci se seznámí s některým tabulkovým kalkulátorem, poznají jeho pokročilejší funkce a možnosti jejich využití ve školské matematice a fyzice, zejména v tématech: závislosti a funkce, statistika a finanční matematika, tabulkové a grafické zpracování naměřených údajů.
  3. Základy programování se zaměřením na grafiku Žáci se seznámí s principem tvorby jednoduchého programu v některém programovacím prostředí určené pro děti.Budou vedeni k pochopení významu přesné instrukce.
A picture
A picture