Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Technické práce

Předmět vyplynul ze zájmového kroužku Cadet Grand Prix, který se ve škole realizoval po dva školní roky. Letos je nově jako volitelný předmět v 7. ročníku, časová dotacje 1 h týdně.

Volitelný předmět Technické práce   je realizován v 7. – 9. ročníku a je určen všem žákům (chlapcům i dívkám bez rozdílu). Zahrnuje široké spektrum technických činností, které směřují k získání základních pracovních dovedností a návyků, k osvojení správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí, přístrojů a pomůcek při práci, ke správnému výběru a použití vhodného materiálu a zvolení optimálního pracovního postupu.

Žáci si sami postaví podle jednotné dokumentace vozítko (cadetcar).

A picture
A picture