Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Tvořivé činnosti

realizace: je vyučován v 7. ročníku, časová dotace 2 h za 14 dní a v 8. ročníku, časová dotace 2 h týdně

Volitelný předmět je vhodný pro chlapce i děvčata.

Svým obsahem je tento volitelný předmět zaměřen především na rozvoj pracovních kompetencí, rozvoj samostatnosti,zručnosti a kreativity při činnostech, osvojení pracovních dovedností potřebných k naplánování práce, práci podle návodu, pracovního postupu, volbě vhodného materiálu a pracovních pomůcek, ke zhotovení konkrétního výrobku.

Žáci se seznámí v průběhu výuky s různými materiály (dřevo, kůže, papír, textilie, sklo, hlína ad.), pracovními nástroji a pomůckami, se způsoby zpracování, s řemeslnými a tvořivými technikami, které následně využijí při praktických činnostech.

 

A picture
A picture