Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Přípravná třída od 1. 9. 2021

Přípravná třída od 1. 9. 2021zřízení-informace

Mgr. Dana Bohatcová, 26. 2. 2021 Zobrazit více

Péče o děti IZS od 1. 3. 2021

Péče o děti IZS od 1. 3. 2021informace 30. 12. 2020,
aktualizace 26. 2. 2021

Mgr. Dana Bohatcová, 26. 2. 2021 Zobrazit více

Nabídka pomoci

Nabídka pomocivýzva 28. 12. 2020
aktualizace 28. 2. 2021

Mgr. Dana Bohatcová, 26. 2. 2021 Zobrazit více

Eduzměna - webináře pro rodiče

Eduzměna - webináře pro rodičePozvánka na online setkání

Mgr. Dana Bohatcová, 24. 2. 2021 Zobrazit více

Zápis prvňáčků

Zápis prvňáčkůZápis do prvního ročníku ZŠ ve šk. roce 2021/2022.

Online zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 zde. 

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4  zákona č. 561/2004 Sb, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit PŠD. Konkrétní termín stanovila ředitelka školy takto:

Zápis (1. část, povinná)

od pondělí 12. 4. 2021 – do pátku 23. 4. 2021

  1. Na www.zsuj.cz vyplnit v aplikaci ON-LINE zápis přihlášku k PŠD,  ev. žádost o odklad. Aplikace  bude zpřístupněna 12. 4. 2021.
  2. Potřebné  dokumenty doručit do konce dubna 2021 do kanceláře ZŠ (UJ, Třebízského 268): rodný list dítěte, zpráva PPP, ev. doporučení pediatra. Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy.

Ve výjimečném případě je možno zprávu z PPP doložit v náhradním termínu.

 

Motivační schůzka (2. část, doporučujeme)

pátek  21. 5. 2021 od 13:00 – 17:00

Motivační část: osobní setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči. Schůzka se může realizovat pouze v případě ukončení mimořádných opatření a příznivé epidemiologické situace.

 

Schůzka s rodiči přijatých prvňáčků a s rodiči žáků přípravné třídy (3. část, doporučujeme)

čtvrtek 17. 6. 2021 16:00-18:00

Informační schůzka s rodiči (pomůcky, režim výuky, rozdělení do tříd, přihláška do ŠD, stravování,..).

Koho se zápis týká

Zápisu se zúčastní děti, které dovrší  šestý rok věku do 31. 8. 2021 (nar.  od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015). Dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění PŠD již ve šk. roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015  je doporučující vyjádření PPP. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 doporučující vyjádření PPP a odborného lékaře (pediatra).
Rodiče dítěte, kterému bude povolen odklad,  mohou zažádat o zařazení do přípravné třídy (tzv. nultý ročník).​ Výjimečně je možno přijmout i  pětileté děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývojTeprve na  základě zájmu rodičů (min. 10) může  ředitelka školy zažádat v květnu Krajský úřad Středočeského kraje o zřízení přípravné třídy.

Vaše dotazy zodpovíme na tel. čísle: 327 300 000.​


Dana Bohatcová, ředitelka ZŠ​


Mgr. Dana Bohatcová, 12. 2. 2021 Zobrazit méně

Workshop pro rodiče

Workshop pro rodičeWorkshop pro rodiče (online)

Mgr. Dana Bohatcová, 27. 1. 2021 Zobrazit více

Vzdělávání od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021

Nová opatření

Mgr. Dana Bohatcová, 28. 12. 2020 Zobrazit více

Nástup žáků 30. 11. 2020

Informace k nástupu žáků.
pravidla od 30. 11. 2020
pravidla od 7. 12. 2020

Mgr. Dana Bohatcová, 25. 11. 2020 Zobrazit více

Přijímací řízení - info schůzky

Úřad práce - informace pro žáky

Mgr. Dana Bohatcová, 25. 11. 2020 Zobrazit více

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Podle opatření vydaná ke dni 11. 11. 2020

Mgr. Dana Bohatcová, 11. 11. 2020 Zobrazit více

Stránka

A picture
A picture