Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Péče o děti vybraných profesí IZS

Péče o děti

Mgr. Dana Bohatcová, 14. 4. 2021 Zobrazit více

Organizace školního roku 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021dokument MŠMT

Mgr. Dana Bohatcová, 30. 3. 2021 Zobrazit více

Poděkování

Poděkovánípodpora školy

Mgr. Dana Bohatcová, 29. 3. 2021 Zobrazit více

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Zápis do 1. ročníku 2021/2022registrace:
1)přijetí k PŠD
2)žádost o odklad PŠD
3)žádost o přijetí do přípravné třídy

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4  zákona č. 561/2004 Sb, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit PŠD. Konkrétní termín stanovila ředitelka školy takto:

 

registrace 12. 4. 2021 - 23. 4. 2021 (online, banner na titulní straně webu školy)

doručení dokumentů  12. 4. - 30. 4. 2021 (1. část, povinná, poštou, osobně, elektronicky)

Vážení rodiče,

k dokončení zápisu je nutné nejpozději do 30. 4. 2021 do 15:00 do kanceláře školy doručit (osobně, poštou, elektronicky) požadované dokumenty, které naleznete na odkaze nebo v příloze emailu, který Vám bude v následujících dnech doručen na Vámi uvedený email při registraci.  Pokud email s přílohami neobdržíte nejpozději do 3. dne po registraci, kontaktujte ihned ZŠ na tel: 327 300 000. Nejdůležitější  přílohy (přihláška k PŠD, žádost o odklad) naleznete na odkaze v tomto emailu.

Doporučení PPP je možno ve výjimečném případě předat v náhradním termínu.

Zápis se týká všech dětí, které dovrší 6 let do 31. 8. 2021, a dětí, kterým byl povolen v loňském roce odklad PŠD. Registrace slouží i pro podání žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy.

Jakmile zašlete/doručíte všechny  potřebné  dokumenty, obdržíte výzvu k podpisu rozhodnutí (přijetí k PŠD/odklad/přípravná třída). Při podpisu rozhodnutí bude ověřena totožnost zákonného zástupce (OP).

Dokumenty:

 1. kopie rodného listu dítěte (vždy)
 2. žádost - přijetí dítěte k PŠD (vždy)
 3. žádost -  odklad PŠD (pokud žádáte)
 4. doporučení PPP v případě, že:
  1. žádáte o odklad PŠD, ev. žádáte i o zařazení do přípravné třídy v ZŠ
  2. žádáte o přijetí k PŠD a dítě završí 6 let od 1. 9. 2021 do  30. 6. 2022 (dřívější nástup k PŠD)
  3. žádáte o zařazení do  přípravné třídy u dítěte, kde je  v posledním roce před zahájením PŠD  předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (pětileté dítě)
 5. vyjádření pediatra je nutné v případě, že:
  1. žádáte o odklad PŠD
  2. žádáte o přijetí k PŠD a dítě završí 6 let od 1. 1. 2022 do 31. 8.2022

Kritéria přijetí k PŠD

 1. Všechny děti s trvalým bydlištěm v obci, pro kterou je naše škola spádová, až do naplnění kapacity školy (700 žáků), při naplnění se zřetelem na odklad, věk a vzdálenost.
 2. Všechny děti s jiným trvalým bydlištěm, ale žijící v obci, pro kterou je naše škola spádová, až do naplnění kapacity školy (700 žáků), při naplnění se zřetelem na odklad, věk a vzdálenost.
 3. Všechny děti s trvalým bydlištěm i faktickým bydlištěm mimo obec, pro kterou je naše škola spádová, až do naplnění kapacity školy (700 žáků), při naplnění se zřetelem na odklad, věk a vzdálenost

 

Kritéria přijetí do přípravné třídy (v případě zájmu alespoň 10 dětí)

 1. Všechny děti s trvalým bydlištěm v obci, pro kterou je naše škola spádová, až do naplnění kapacity třídy (15 dětí), při naplnění se zřetelem na odklad, věk, závažnost podpůrných opatření.
 2. Všechny děti s jiným trvalým bydlištěm, ale žijící v obci, pro kterou je naše škola spádová, až do naplnění kapacity třídy (15 dětí), při naplnění se zřetelem na odklad, věk, vzdálenost, závažnost podpůrných opatření.
 3. Všechny děti s trvalým bydlištěm i faktickým bydlištěm mimo obec, pro kterou je naše škola spádová, až do naplnění kapacity třídy (15 dětí), při naplnění se zřetelem na odklad, věk, vzdálenost, závažnost podpůrných opatření.

 

Adresa doručení (poštou, osobně do kanceláře nebo do schránky školy).

Základní škola Uhlířské Janovice

Třebízského 268

285 04 Uhlířské Janovice

obálku označte: zápis 2021

 

Elektronicky

gmail: jarmila.kuntova@zsuj.cz

datová schránka:  yuvtdrq

do předmětu uveďte: zápis 2021

 

Motivační schůzka (2. část, doporučujeme)

pátek  21. 5. 2021 od 13:00 – 17:00

Motivační část: osobní setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči. Schůzka se může realizovat pouze v případě ukončení mimořádných opatření a příznivé epidemiologické situace.

Schůzka s rodiči přijatých prvňáčků a s rodiči žáků přípravné třídy (3. část, doporučujeme)

čtvrtek 17. 6. 2021 16:00-18:00

Informační schůzka s rodiči (pomůcky, režim výuky, rozdělení do tříd, přihláška do ŠD, stravování,..).

Koho se zápis týká

Zápisu se zúčastní děti, které dovrší  šestý rok věku do 31. 8. 2021 (nar.  od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015). Dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění PŠD již ve šk. roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015  je doporučující vyjádření PPP. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 doporučující vyjádření PPP a odborného lékaře (pediatra).
Rodiče dítěte, kterému bude povolen odklad,  mohou zažádat o zařazení do přípravné třídy (tzv. nultý ročník).​ Výjimečně je možno přijmout i  pětileté děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývojTeprve na  základě zájmu rodičů (min. 10) může  ředitelka školy zažádat v květnu Krajský úřad Středočeského kraje o zřízení přípravné třídy.

Vaše dotazy zodpovíme na tel. čísle: 327 300 000.​
Dana Bohatcová, ředitelka ZŠ​


Mgr. Dana Bohatcová, 29. 3. 2021 Zobrazit méně

Jarní sběr papíru a kartonu

papír, karton

Mgr. Dana Bohatcová, 29. 3. 2021 Zobrazit více

Webináře pro rodiče

Webináře pro rodičepozvánky na březnové webináře pro rodiče

Mgr. Dana Bohatcová, 16. 3. 2021 Zobrazit více

Dopis hejtmanky Středočeského kraje

testování dětí vybraných profesí IZS

Mgr. Dana Bohatcová, 16. 3. 2021 Zobrazit více

Přijímací zkoušky na SŠ - nové termíny

Souhrn informací k úpravě PZK na střední školu. Povinné testování před PZK.

Mgr. Dana Bohatcová, 15. 3. 2021 Zobrazit více

Přípravná třída od 1. 9. 2021

Přípravná třída od 1. 9. 2021zřízení-informace

Mgr. Dana Bohatcová, 26. 2. 2021 Zobrazit více

Péče o děti IZS od 1. 3. 2021

Péče o děti IZS od 1. 3. 2021informace 30. 12. 2020,
aktualizace 26. 2. 2021

Mgr. Dana Bohatcová, 26. 2. 2021 Zobrazit více

Stránka

A picture
A picture