Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Přijímání do školní družiny - kritéria

O přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitel školy.
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2015/2016

Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb.,  o zájmovém vzdělávání.

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce včetně příloh (zápisový lístek) a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD, která je 110 žáků. Hlavním kritériem pro přijetí je zařazení žáka do ročníku základního vzdělávání, a to podle následujících pravidel:

1.    Přednostně budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku základní školy.

2.    Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku základní školy.

3.    Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD ze 3. ročníku základní školy.

4.    Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD ze 4. ročníku základní školy.

5.    Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 5. ročníku základní školy.

V případě, že dojde  k  naplnění kapacity ŠD jsou stanovena pomocná kritéria takto:
-    další sourozenec ve ŠD
-    další důležité okolnosti (vzdálenost dojíždění)
-    termín podání přihlášky (v případě uvolněného místa ve ŠD)


Uhlířské Janovice 25. 8. 2015

Mgr. Dana Bohatcová, ředitelka ZŠ

 

A picture
A picture