Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozhodnutí o přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2015/2016

Ředitelka Základní školy Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 164, § 165 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(správní řád)  a podle kritérií přijetí do školní družiny (Organizační řád ZŠ, příloha směrnice č. 5), ve věci přijímání žáků do školní družiny (viz příloha).

Pro školní rok 2015/2016 byli přijati žáci a žákyně, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku se všemi náležitostmi a vyhověli kritériím. Ředitelka školy si je vědoma faktu, že z kapacitních důvodů museli být někteří žáci odmítnuti.

Jmenovité seznamy žáků z důvodu ochrany osobních dat neuvádíme, jsou k dispozici v kanceláři školy, kde si mohou zákonní zástupci ověřit přidělené registrační číslo.

Každá přihláška obdržela číslo takto: ŠD-číslo ročníku- pořadí zápisu.

 

Mgr. Dana Bohatcová, ředitelka ZŠ

Uhlířské Janovice 18. 9. 2015

A picture
A picture