Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Péče o žáky se SVP

Na naší škole se vzdělávají žáci, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení či chování a nejsou integrováni, nevypracováváme pro ně Individuální vzdělávací plán. I přesto s těmito žáky pracujeme s ohledem na diagnostikovanou poruchu, v souladu s jejich vzdělávacími potřebami, individuálními dovednostmi a schopnostmi a využíváme takových metod, forem výuky, které pomohou jejich handicap kompenzovat. 

A picture
A picture