Obsah

Problémy v oblasti pozornosti, v percepčně motorických úkolech, zaměření pozornosti na informační proces. Neprojevuje se impulzivita a hyperaktivita.

Projevy: denní snění, pomalost při provádění kognitivních operací, obtíže v navazování sociálních kontaktů, úzkostné rysy ve školním prostředí, neschopnost zaměřit pozornost na určitou činnost, častější výskyt poruch učení.

A picture
A picture