Obsah

  • Pravopis
  • Sloh, hlavně v písemné podobě
  • Čtení pro schopnost vlastního učení
  • Četba a následně pak vedení čtenářských deníků
  • Reprodukce čteného textu v důsledku nedobré čtenářské kvality
  • Mluvnice, tvarosloví, aplikace gramatických pravidel do písemné podoby, obtíže při větném rozboru
A picture
A picture