Obsah

  • Problémy ve čtení stejné jako v českém jazyce
  • Obtíže v zapamatování si nových tvarů písmen
  • Obtíže v zapamatování si slov
  • Jiná akustická a grafická podoba slov při stejném obsahovém významu
  • Neobvyklá výslovnost
  • Neobvyklý pravopis
A picture
A picture