Obsah

  • Pochopení vztahu mezi čísly a konkrétním množstvím
  • Pochopení smyslu slovní úlohy, jejího zadání, problémy s formulací odpovědi
  • Prostorové a plošné vztahy v geometrii
  • Analogie, časové souvislosti
  • Číselné řady sestupné, vzestupné
  • Pamětné počítání včetně násobilky, dělení
  • Matematické vzorce, jejich vštípení, výbavnost, použití
A picture
A picture