Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2021/2022

třída v karanténě: IX. B, rizikový kontakt  25. - 26. 11. 2021 - karanténa třídy do 3. 12. 2021

třída v karanténě: VI. A, rizikový kontakt  23. - 25. 11. 2021 - karanténa třídy do 2. 12. 2021

třída v karanténě: VII. A, rizikový kontakt  25. -26. 11. 2021 - karanténa třídy do 3. 12. 2021

třída v karanténě: IX. A, rizikový kontakt 5. 11. 2021 - karanténa třídy do 12. 11. 2021

třída v karanténě: VIII. B, rizikový kontakt 1. 11. 2021 - karanténa třídy do 8. 11. 2021

třída v karanténě: V. B, rizikový kontakt 26. 10. 2021 - karanténa třídy do 2. 11. 2021

oddělení ŠD v karanténě: část třídy II. A, II. C, III.A, III. B,  rizikový kontakt 26. 10. 2021 - karanténa třídy do 2. 11. 2021

třída v karanténě: III. A, rizikový kontakt 26. 10. 2021 - karanténa třídy do 2. 11. 2021

třída v karanténě: VII. B, rizikový kontakt 26. 10. 2021 - karanténa třídy do 2. 11. 2021

třída v karanténě: VI. B, rizikový kontakt 19. 10. 2021 - karanténa třídy do 2. 11. 2021

třída v karanténě: V. C, rizikový kontakt 25. 10. 2021 - karanténa třídy do 1. 11. 2021

třída v karanténě: IV. A, rizikový kontakt 25. 10. 2021 - karanténa třídy do 1. 11. 2021

třída v karanténě: IX. A, rizikový kontakt 29. 9. 2021 - karanténa třídy do 13. 10. 2021

VARIANTA  1: Informace k provozu škol od 1. 9. 2021 zde, zdezde.

Prezenční výuka pro všechny ročníky.

Školní družina:  běžný  provoz pro přihlášené žáky 

Školní jídelna: stravování v doprovodu vyučujícího podle stanoveného pořadí tříd.

Ochrana dýchacích cest: ve třídě ne, ve společných prostorách školy ano. Netestovaný žák používá ochranu  dýchacích cest v celé budově. Výjimku tvoří pouze případy určené platným MO.

Testování žáků: 1. 9. 2021 (2. - 9. ročník), 2. 9. 2021 přípravná třída, 1. ročník, 6. 9. 2021 celá ZŠ, 9. 9. 2021 celá ZŠ

Rozvrh: běžný, bez omezení, TV a HV povolena

Vedlejší činnost: pronájem, kroužky zahájeno

Vstup rodičů po předchozí domluvě a za dodržení pravidel MPO MZcr.

 

Školní rok 2020/2021

VARIANTA  10: Informace k provozu škol od 17. 5. 2021 ZDE, od 24. 5. 2021 ZDEZDE, od 31. 5. 2021 ZDE

Prezenční výuka pro všechny ročníky.

Školní družina se vrací k běžnému provozu pro přihlášené žáky 1. - 3. ročníku.

Školní jídelna: stravování v doprovodu vyučujícího podle stanoveného pořadí tříd.

Ochrana dýchacích cest: v budově školy povinná, ve venkovním prostoru při zachování odstupu 2 metry není povinná.

Testování žáků: 1x týdně antigenními testy.

Rozvrh: Upravený rozvrh na období květen - červen bude zveřejněn ve školním systému Bakaláři nejpozdějí 16. 5. 2021. Dny odpoledního vyučování se nemění. 

Péče o děti zaměstnanců IZS je ukončena.

VARIANTA  9: Informace k provozu škol od 3. 5. 2021 ZDE, od 10. 5. 2021 ZDE a ZDE.

Rotační výuka pro 1. až 9 ročník.

od 3. 5. 2021 prezenčně: 2. ročník, 3. ročník, 5. B + 7. r., 8. ročník

od 10. 5. 2021 prezenčně: 1. ročník, 4. ročník, V. A, V. C, 6. ročník, 6. ročník

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI (DisV - výuka online s učitelkou, Sam - samostudium, domácí příprava bez učitele).

Rodiče mohou čerpat OČR podle platných pravidel.

Poskytování péče pro žáky IZS.

Stravování: pro žáky v prezenční výuce, pro žáky na distanční výuce odběr do nádob.

Individuálních osobní  konzultace (U - R - Ž): ano, konzultace pro 6 žáků ohrožených školním neúspěchem a pro žáky 9. ročníku.

Školní družina: v provozu pro žáky 1. a 2. ročníku, pro žáky IZS.

Testování: 1. stupeň pouze 1x týdně ( pondělí),  2. stupeň 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

VARIANTA  8: Informace k provozu škol od 12. 4. 2021 

Rotační výuka pro 1. až 5. ročník.

od 12. 4. 2021 prezenčně: 1. ročník, 4. ročník, V. A, V. C

od 19. 4. 2021 prezenčně: 2. ročník, 3. ročník, 5. B

od 26. 4. 2021 prezenčně: 1. ročník, 4. ročník, V. A, V. C

od 28. 5. 2021: testování žáků k PZK

Distanční výuka pro 2. stupeň.

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI (DisV - výuka online s učitelkou, Sam - samostudium, domácí příprava bez učitele).

Rodiče mohou čerpat OČR podle platných pravidel.

Poskytování péče pro žáky IZS - změna pravidel.

Stravování: pro žáky v prezenční výuce, pro žáky na distanční výuce odběr do nádob.

Individuálních osobní  konzultace (U - R - Ž): ano, konzultace pro 6 žáků ohrožených školním neúspěchem a pro žáky 9. ročníku.

Školní družina: v provozu pro žáky 1. a 2. ročníku, pro žáky IZS.

Povinné testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

VARIANTA  7: Informace k provozu škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. ZDE. Uzavření základní školy, přechod na distanční výuku celé ZŠ. prodlouženo do 28. 3. 2021 ZDE. (150.28 kB)

Distanční výuka pro 1. až 9. ročník.

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI (DisV - výuka online s učitelkou, Sam - samostudium, domácí příprava bez učitele).

Rodiče mohou čerpat OČR podle platných pravidel.

Poskytování péče pro žáky IZS.

Stravování: ano

Individuálních osobní  konzultace (U - R - Ž): ano

Školní družina: uzavřena

VARIANTA  6 (totožná s variantou 4): Informace k provozu škol od 4. 1. 2021 ZDE. Informace k provozu škol                od 11. 1. 2020 ZDE. Informace k hodnocení na vysvědčení ZDE, posun vysvědčení ZDE,  Informace k přijímacímu řízení ZDE a a ZDE

Prezenční výuka ve škole pro 1.  a 2. ročník.

Distanční výuka pro 3. až 9. ročník.

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI.

Rodiče mohou čerpat OČR podle platných pravidel.

Pronájmy (tělocvična, hřiště, učebny)  pozastaveny.

Možnost individuálních osobních konzultací (U - R - Ž).

Zákaz cizích osob v budovách školy).

ŠD otevřena pro žáky v prezenční výuce a pro žáky IZS.

ŠJ otevřena pro žáky  v prezenční výuce a pro žáky IZS , žáci v  DisV si mohou oběd vyzvednout výdejovým okénkem.

Základní škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury od 7:00 do 16:00..

Informace k provozu škol od 21. 12. 2020 ZDE.

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. Dny boje proti Covidu.

Rodiče mohou čerpat OČR podle platných pravidel.

Pronájmy (tělocvična, hřiště, učebny) opět pozastaveny od 18. 12. 2020.

VARIANTA 5: Informace k provozu škol od 30. 11. 2020 ZDE. 1. stupeň a 9. ročník prezenční výuka, 6., 7., a 8. ročník strídavě po týdnu distanční a prezenční výuka

Prezenční výuka ve škole pro 1. stupeň

Prezenční výuka ve škole pro 9. ročník.

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI.

Ostatní ročníky rotační  výuka. Po týdnu se střídá distanční a prezenční výuka.  

ŠD otevřena pro zapsané žáky.

ŠJ otevřena pro žáky  v prezenční výuce, žáci v  DisV si mohou oběd vyzvednout výdejovým okénkem.

Ukončení činnosti péče o děti rodičů pracujících v určených složkách (zdravotníci, hasiči,..)

Pronájmy (tělocvična, hřiště, učebny) uvolněny od 9. 12. 2020.

VARIANTA 4: Informace k provozu škol od 18. 11. 2020 ZDE. Prezenční výuka 1. a 2. ročníku, 3. - 9. ročník distanční výuka.

Prezenční výuka ve škole pro 1. a 2. ročník.

Distanční  výuka (DisV)   pro 3. až 9. ročník.

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI.

ŠD otevřena pro 1. a 2. ročník.

ŠJ otevřena pro 1. a 2. ročník. Žáci nv a DisV si mohou oběd vyzvednout výdejovým okénkem.

Pronájmy (tělocvična, hřiště, učebny) pozastaveny.

Základní škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury od 7:00 do 16:00.

Krizové opatření ze dne 30. 10. 2020: Prodloužení uzavření základní školy do 20. 11. 2020.

Výuka podle upraveného rozvrhu na období distanční výuky, průběžná aktualizace rozvrhu.

Hodiny distanční výuky (přímé online hodiny) jsou v rozvrhu označeny DisV. Hodiny samostudia jsou v rozvrhu označeny SamS.

Žáci jsou povinni sledovat rozvrh v systému Bakaláři, kde se objevují aktualizace (suplování, změny).

Rozvrh výuky zobrazen v informačním systému BAKALÁŘI.

Strávníci (žáci) se mohou stravovat ve ŠJ od 11:30 do 13:30.

Školní družina uzavřena.

Základní škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury od 7:00 do 16:00.

VARIANTA 3: Krizové opatření ze dne 12. 10. 2020. Uzavření základní školy, přechod na distanční výuku celé ZŠ již od 14. 10. do 1. 11. 2020.
29. 10. - 30. 10.: podzimní prázdniny, ŠJ i ŠD pro žáky školy uzavřeny
28. 10.: státní svátek
27. 10.: den boje proti Covid 19, bez povinné distanční výuky
26. 10.: den boje proti Covid 19, bez povinné distanční výuky
14.10. - 23. 10.: distanční výuka obou stupňů ZŠ
VARIANTA 2: Období: 12. 10. - 13. 10. 2020 (původně mělo toto období trvat do  23. 10. 2020). 1. stupeň prezenční výuka, 2. stupeň střídavě prezenční a distanční výuka

Prezenční výuka ve škole pro 1. až 5. ročník : 12. 10. - 23. 10.

Prezenční výuka ve škole pro 6. + 7. ročník: 12. 10. -16. 10. 

Prezenční výuka ve škole pro 8. + 9. ročník: 19. 10. -23. 10.

Výuka podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Nadále bez zpěvu a sportovních aktivit.

Oběd v běžném režimu.

ŠD v běžném režimu včetně kroužků a čtenářských klubů.

Další kroužky, kluby, pronájmy, jiné vzdělávací akce, doučování – se nekonají.

Roušky beze změny.

Distanční výuka pro 8. + 9. ročník:  12. 10. - 16. 10. 

Distanční výuka pro 6. + 7. ročník:  19. 10. - 23. 10

Pokyny k výuce výuky předají TU. Žáci sledují informace na ŽK, rozvrh a google učebnu (materiály, zadání).

Obědy možno odebrat od 11:30 do 13:00 nebo obědy včas odhlásit.

Distanční výuka je pro žáky povinná, řídí se rozvrhem třídy. Výuka bude probíhat online formou (Meet, google učebna).

Žáci, kteří jsou offline, toto oznámí okamžitě TU.  Vyučující předmětů poskytnou materiály k výuce, které budou po domluvě k vyzvednutí ve škole.
Omlouvání žáků stejné jako v prezenční formě.

Pozn.: Distanční výuku zahájí vyšší ročníky (8. + 9. ročník). Žáci jsou samostatnější, mají zkušenost z jarního období, rodiče nemusí ve vyšší míře řešit jejich hlídání.
Rodiče 6. + 7. ročníku budou mít více času na přípravu domácího vzdělávání a zajištění hlídání dítěte v domácím prostředí.
Rozdělení po ročnících také zohledňuje jazykové skupiny a volitelné předměty.

VARIANTA 1: Období: 1. 9.  - 11. 10.  2020, prezenční výuka celé ZŠ

Prezenční výuka 1. - 9. ročníku

Výuka dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020.

 
A picture
A picture