Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Technické práce - Cadet Grand Prix 2021/2022, 2022/2023

Tento kroužek byl převeden na volitelný předmět na 2. stupni ZŠ. Zájemci se na něj mohou přihlásit v rámci volitelného předmětu.

Cadet Grand Prix 2020/2021

pro 2. stupeň:    pátek 13:00 - 15:00, 1x za 14 dní

počet účastníků: min. 8

cena: 800 Kč

Vedoucí: Mgr. Michal Drápela, Ing. Martin Svoboda

Náplň kroužku:

Žáci (kluci i holky) si založí závodní tým. Členové týmu si musí sami postavit podle jednotné dokumentace svůj závodní vozík (cadetcar).  Postup a průběh stavby svého vozíku zdokumentují na fotografiích a videích, která budou publikovat na internetu, aby bylo nepochybné, že vozík postavili sami. Určeno pro 2. st. ZŠ.

Cadet Grand Prix 2019/2020

Kroužek se transformoval do volitelného předmětu Technické práce v 7. ročníku. V případě zájmu, bude kroužek otevřen pro ostatní žáky.

pro 2. stupeň:    pátek, lichý týden od 13:00 - 15:00

počet účastníků: min. 8

cena: bude stanoveno podle poču zájemců, min 700 Kč

Vedoucí: Mgr. Michal Drápela

Náplň kroužku:

Žáci (kluci i holky) si založí závodní tým. Členové týmu si musí sami postavit podle jednotné dokumentace svůj závodní vozík (cadetcar), se kterým se zúčastní soutěží. Postup a průběh stavby svého vozíku zdokumentují na fotografiích a videích, která budou publikovat na internetu, aby bylo nepochybné, že vozík postavili sami. Určeno pro 2. st. ZŠ.

Cadet Grand Prix 2018/2019

Vedoucí:

Mgr. Michal Drápela, Ing. Martin Svoboda

Schůzky:

Každý pátek od 13:00 do 15:00

15 schůzek za pololetí + účast na závodech (pravděpodobně víkendový den)

Poplatek:

700 Kč na jedno pololetí 

Přihláška

Náplň kroužku:

Žáci (kluci i holky) si založí závodní tým. Členové týmu si musí sami postavit podle jednotné dokumentace svůj závodní vozík (cadetcar), se kterým se zúčastní soutěží. Postup a průběh stavby svého vozíku zdokumentují na fotografiích a videích, která budou publikovat na internetu, aby bylo nepochybné, že vozík postavili sami. Určeno pro 2. st. ZŠ.

Předpoklady účasti na závodech:

Chuť, zvídavost, důvtip, odvaha, vůle dotahovat věci do konce a dosáhnout úpěchu. To dokážete vy -  s ostatním vám pomůžeme my.

A picture
A picture