Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Pěvecký sbor Červánek ve školním roce 2022/2023 (zdarma)

komu je pěvecký sbor  určen: žákům školy

termíny setkání: každý pátek od 13:15

místo setkání: učebna HV, 2. stupeň

vedoucí: Květoslav Červený, Miloslava Králová

přihlášky: miloslava.kralova@zsuj.cz, možno kontaktovat přes Bakaláře

cena: zdarma

Náplň kroužku:

Rozvíjení hudebních  dovedností, reprezentace školy na veřejnosti

Pěvecký sbor Červánek ve školním roce 2021/2022 obnovuje svoji činnost

komu je pěvecký sbor  určen: žákům školy

termíny setkání: každý pátek od 13:15

místo setkání: učebna HV, 2. stupeň

vedoucí: Květoslav Červený, Miloslava Králová

přihlášky: miloslava.kralova@zsuj.cz, možno kontaktovat přes Bakaláře

cena: zdarma

Náplň kroužku:

Rozvíjení hudebních  dovedností, reprezentace školy na veřejnosti.

A picture
A picture