Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Sportovní aktivity 2022/2023 

určeno pro žáky: 2. ročník

schůzky den, od-do: čtvrtek od 15:30 - 16:30

počet účastníků: max 15

místo setkávání: 1. stupeň, tělocvična

počet schůzekza pololetí: 15

délka schůzky: 60 minut

cena za pololetí: 750 Kč

vedoucí kroužku: Mgr. Dagmar Srbová

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku, osobně, přes školní email vedoucího kroužku

náplň kroužku: nejrůznější sportovní aktivity, míčové a pohybové hry, závody ve družstvech, relaxační a odpočinková cvičení apod.

Zájemci se přihlásí co nejdříve u paní učitelky Srbové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění.

Sportovní aktivity 2021/2022 

určeno: 1. ročník, 4. a 5. ročník

termín: středa,  4. ročník 13:30 - 14:30

                         5. ročník: 14:40 - 15:40

                         1. ročník: 16 :00-17:00

tělocvična 1. stupně,

délka  hodiny: 60 minut

počet účastníků:  minimální počet 10 až 15 

cena: 600 Kč za pololetí

Vedoucí kroužku:  Mgr. Dagmar Srbová

Náplň kroužku:

Nejrůznější sportovní aktivity, míčové a pohybové hry, závody ve družstvech, relaxační a odpočinková cvičení apod.

Zájemci se přihlásí co nejdříve u paní učitelky Srbové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění.

Sportovní aktivity 2019/2020    

určeno: 1. stupeň

termín: dle domluvy, tělocvična 1. stupně,

délka  hodiny: 60 minut

počet účastníků: 10 až 20 / cena: 600 Kč za pololetí

počet účastníků: více než 20 / cena: 300 Kč za pololetí

Pozn.: v případě nižšího počtu zájemců se cena kroužku zvyšuje

Vedoucí kroužku:  Mgr. Dagmar Srbová

 

Náplň kroužku:

Nejrůznější sportovní aktivity, míčové a pohybové hry, závody ve družstvech, relaxační a odpočinková cvičení apod.

Zájemci se přihlásí co nejdříve u paní učitelky Srbové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění.

 

Sportovní aktivity 2018/2019    

Pro velký zájem otevíráme další kroužek sportovních aktivit

určeno: 1. – 5. ročník

termín: ve středu  15:00 – 16:00 tělocvična 1. stupně (čas je orientační, bude co nejdříve upřesněno)

počet účastníků: 10 -15

Cena: 600 Kč za pololetí

Vedoucí kroužku:  Mgr. Dagmar Srbová

Náplň kroužku:

Nejrůznější sportovní aktivity, míčové a pohybové hry, závody ve družstvech, relaxační a odpočinková cvičení apod.

Zájemci se přihlásí co nejdříve u paní učitelky Srbové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění.

 

Sportovní aktivity 2017/2018      

Pro velký zájem otevíráme další kroužek sportovních aktivit

1. – 5. ročník:    ve středu  15:00 – 16:00 tělocvična 1. stupně (čas je orientační, bude co nejdříve upřesněno)

Náplň kroužku:

Nejrůznější sportovní aktivity, míčové a pohybové hry, závody ve družstvech, relaxační a odpočinková cvičení apod.

Cena: 600 Kč za pololetí

Kroužek vede:  Mgr. Dagmar Srbová

Zájemci se přihlásí co nejdříve u paní učitelky Srbové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění.

A picture
A picture