Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

Školní družina - Základní škola Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

ŠD slouží k výchově, vzdělávání dle zájmových činností, k rekreaci a k rozvoji zájmů žáka. ŠD se dělí na pět oddělení, která se naplňují maximálně do počtu 30 žáků, celková kapacita družiny je 140 žáků.

Přijímání žáků do ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat žáci  přípravné třídy a 1. stupně školy. Aktuální kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Podávání přihlášek se realizuje v období červen - srpen  vždy na následující školní rok.

Provoz ŠD od 20. 9. 2022

Od úterý 20.9.2022 bude v provozu ŠD i v budově Komenského 273, naproti 1. stupni, pro 1., 2., a 4. oddělení ŠD.

Tento den již bude i ranní dozor (6:00 – 7:20) v této budově pro tyto třídy: přípravná třída, I. A, II. B a II. C. Děti budou následně převedeny do svých tříd.

Zvonek na ranní družinu ND01.

Zvonky pro odpolední družinu: 1. a 2. oddělení ND01, 4. oddělení ND11.

Provoz ŠD do 19. 9. 2022

Provoz ŠD začíná ranním dohledem dne 2. 9. 2022. Z provozních důvodů je do 9. 9. 2022  ranní dozor zajištěn pro děti z I. B. I. C, II. A. a z 3. – 5. ročníku v budově 1. stupně (zvonek K 01). Pro děti z 0. ročníku, II. B.,  II.  C. a I. A bude ranní dozor v bývalém FÚ (vchod od městského parkoviště, zvonek u dveří). Provoz ranní družiny je od 6:00 do 7:30. O organizaci ranního dozoru od 12. 9. 2022 Vás budeme včas informovat.

Školní družina je v provozu od 11:25 do 16:30 po celý školní rok. Za přechod do ŠD odpovídá vyučující, který učí poslední hodinu.  Za bezpečnost žáků v ŠD odpovídá vychovatelka příslušného oddělení, a to od příchodu až do odchodu žáka ze ŠD. Odchody žáka a případné předání rodičům je uvedeno v zápisovém lístku.

Dřívější nebo mimořádné odchody, docházka do ŠD

jsou povoleny na základě samostatné písemné omluvenky nebo omluvenky v  systému Bakaláři.. Na základě telefonického hovoru nelze žáka uvolnit ze ŠD. Do ŠD děti docházejí alespoň čtyři dny v týdnu.

Po odchodu ze ŠD přebírají odpovědnost za žáka rodiče. Odchody do ZUŠ a zájmových kroužků mimo ŠD zajišťují rodiče a přebírají za děti odpovědnost.

Z provozních důvodů vycházek a odpoledních činností je doporučen odchod žáků  ze ŠD ve 13:00 po dohodě s příslušnou vychovatelkou (po obědě u jídelny 2. stupně),  nebo od 15:00.

Pro činnosti ŠD jsou využívány všechny prostory ŠD, dvůr školy, tělocvična ZŠ i městské hřiště.

Potřeby žáků ve ŠD
Oblečení na venkovní aktivity (tepláky nebo starší kalhoty, bundu nebo svetr, popř. tričko) budou mít děti v sáčku.

V souladu s vnitřním řádem školy se nedoporučuje, aby děti nosily cenné předměty, hračky, mobilní telefony či větší finanční částky.

Stravování  žáků

Stravování je zajištěno ve školní jídelně (ŠJ). Rodiče mohou přihlašovat a odhlašovat obědy prostřednictvím webového portálu www.strava.cz

Poplatky a docházka do ŠD

Podle zákona ČNR č. 561/2004Sb.§123. o státní správě a samosprávě ve školství se platí příspěvek škole na náhradu neinvestičních nákladů ŠD, který činí 250 Kč  za měsíc. Platí se období září – prosinec 1000 Kč a potom leden – červen 1500 Kč. Číslo účtu a variabilní symbol sdělí vychovatelka v září. Nebude-li poplatek včas uhrazen, může být dítě vyloučeno ze ŠD.

Žáci, kteří navštěvují pouze ranní dozor, neplatí žádný poplatek.

 

Telefon do ŠD je 725 551 781. Konzultace rodičů s vychovatelkou je možná po předchozí domluvě. 

O rozdělení dětí do oddělení budete informováni 1. 9. 2022. 

A picture
A picture