Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 208
TÝDEN: 2588
CELKEM: 1016205

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Vaše děti potřebují do družiny přezuvky v sáčku a převlečení na ven (dle Vašeho uvážení). Pro děti od Vás vybíráme šťávu a papírové kapesníčky (nejlépe v krabici).

Ranní družina je v budově 1. stupně ZŠ (zvonek K01). Provoz je od 6.00-7.30 hodin. V ranní družině doporučujeme roušku (přítomnost dětí ze všech tříd).

Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení bude vyvěšeno na hlavních dveřích ŠD (finan.úřad).

Vyzvedávání dětí je možné pouze do 13.00 hodin a poté od 15.00 hodin. Rodiče si vyzvednou dítě v příslušném oddělení, z hygienických důvodů nemají přístup do šaten. Doporučujeme rodičům při vstupu do budovy roušku.

V případě vyzvednutí dítěte do 13 hodin nebudou děti naobědvané, a to z důvodu, že na obědy bude školní družina kvůli epidemiologické situaci a organizaci celé ZŠ chodit až po 13. hodině. Děti se můžou v případě potřeby ve družině nasvačit, a to v době od 11.25 do 13.00 hodin. Velikost svačiny je na uvážení rodičů.

Vyzvednout dítě může zákonný zástupce nebo osoba uvedená v zápisovém listě. Jakoukoli změnu údajů je nutné provést písemnou formou a předat příslušné vychovatelce.

Třídy 1.- 3. oddělení ŠD jsou v budově bývalého finančního úřadu. Třída 4. oddělení se nachází v budově I. stupně ZŠ v přízemí – pravý vchod (blíže k náměstí) - zvonek K 10.

Děti ze 4. oddělení školní družiny je možné vyzvednout do 13 hodin a následně v době od 14.45 do 15.00 hodin. V 15 hodin budou děti vychovatelkou převedeny do budovy ŠD v bývalém finančním úřadě, a to do 3. oddělení.

Zvonky na budově ŠD:        

1. odd.             Ivana Vokřálová                                              3 NP Školní 846

2.odd.              Hana Filipová              zvonekŠD1                  3 NP Školní 846

3. odd.             Eva Coubalová             zvonek  ŠD3                2NP Školní 846

4. odd. po 15. h                                    zvonek: ŠD3               2 NP

4. oddělení       Martina Loužilová        budova1. stupně pravý vchod   11:25 – 15:00

 

Školní družina - Základní škola Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

2020/2021

 

ŠD slouží k výchově, vzdělání dle zájmových činností, k rekreaci a k rozvoji zájmů žáka. ŠD se dělí na čtyři oddělení, která se naplňují do počtu 25 – 30žáků.  

Přijímání žáků do ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat žáci  1. – 5. ročníků. Kapacita školní družiny je 110 žáků. Podle nařízení ředitelky školy jsou přednostně přijímáni žáci 1. ročníku, potom žáci 2. ročníku  a postupně starší až do naplnění kapacity ŠD. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

Provoz ŠD

Provoz ŠD začíná dne 2. 9. 2020. Ranní dozor je od 6:00 do 7:30 v budově I. stupně ZŠ (zvonek K01). Pro 1. třídy je dohled zajištěn od 6:30 v budově Školní 846 (vchod z tržiště). Školní družina je v provozu od 11:25 do 16:30 po celý školní rok. Za přechod do ŠD odpovídá vyučující, který učí poslední hodinu.  Za bezpečnost žáků odpovídá vychovatelka příslušného oddělení, a to od příchodu až do odchodu žáka ze ŠD. Odchody žáka a případné předání rodičům je uvedeno v zápisním lístku.

Žáci navštěvují družinu alespoň čtyři dny v týdnu.

Dřívější nebo mimořádné odchody jsou povoleny jen na samostatné písemné omluvence. Na základě telefonického hovoru nelze žáka uvolnit ze ŠD.

Po odchodu ze ŠD přebírají odpovědnost za žáka rodiče. Odchody do ZUŠ a zájmových kroužků mimo ŠD zajišťují rodiče a přebírají za děti odpovědnost.

Z provozních důvodů vycházek a odpolední činnosti je doporučen odchod žáků  ze ŠD do 13:00 hod.  nebo po 15:00 hod.

Pro činnosti ŠD jsou využívány všechny prostory ŠD, tělocvična ZŠ, počítačová učebna, školní hřiště  i městské hřiště v parku.

Přístup rodičů do budovy omezen - dle aktuálních informací.

Potřeby žáků ve ŠD.  Oblečení na venkovní aktivity (tepláky nebo starší kalhoty, bundu nebo svetr, popř. tričko) budou mít děti v sáčku. Šťávu a papírové kapesníky budeme vybírat v září.

V souladu s vnitřním řádem školy se nedoporučuje, aby děti nosily cenné předměty, hračky, mobilní telefony či větší finanční částky.

Stravování  žáků Stravování je zajištěno ve školní jídelně (ŠJ). V době nemoci žáka odhlašují sami rodiče v kanceláři ŠJ. Rodiče mohou vybírat a objednávat obědy i prostřednictvím webového portálu www.strava.cz

Poplatky a docházka do ŠD. Podle zákona ČNR č. 561/2004Sb.§123. o státní správě a samosprávě ve školství se platí příspěvek škole na náhradu neinvestičních nákladů ŠD, který činí 150,-Kč  za měsíc.   Poplatek se bude hradit na účet školy. Nejprve poplatek za měsíce září až prosinec 2020, tedy 600 Kč. Poplatek za leden až červen 2021 bude hrazen v lednu 2021. Nebude-li poplatek včas uhrazen, může ředitelka školy žáka vyloučit ze ŠD.

Žáci, kteří navštěvují pouze ranní dozor, neplatí žádný poplatek.

Telefon do ŠD je 725 551 781. Konzultace rodičů s vychovatelkou je možná po předchozí domluvě. 

A picture
A picture