Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Změna na JÍDELNÍČKU!!!

V pátek 5.3.2021 bude k obědu ZELENINOVÉ LEČO S VEJCI, BRAMBORY!!!

Řád školní jídelny

 

 • Na provoz školní jídelny se vztahují všechna ustanovení řádu školy.

 • Ve školní jídelně je zaveden objednávkový a výdejní elektronický systém - bezkontaktní žetony. Strávníkovi je vydán oběd pouze na platný žeton. V případě, že zapomene žeton doma, musí si vyzvednout náhradní kartu v kanceláři školní jídelny.

 • Žáci přicházejí do školní jídelny klidně a bez předbíhání. Žáci I. stupně si odkládají v příslušné šatně svrchní oděv.

 • U výdeje obědů dávají žáci přednost všem zaměstnancům školy.

 • Žáci dodržují zásady hygieny.

 • Všichni strávníci jedí tiše a respektují právo všech na klidné a kulturní  prostředí.

 • Žáci 1. stupně se stravují od 11:25 hodin, žáci 2. stupně se v tuto dobu stravují pouze na základě písemné žádosti, kterou musí schválit ředitelství školy. Tito žáci jsou uvedeni na seznamu vyvěšeném ve školní jídelně. 

 • Výdej obědů pro žáky II. stupně začíná v12:20 hodin. 

 • Konec výdeje obědů je ve 13.10 hodin.

 • Žáci, kterým je dovoleno pobývat ve školní jídelně ráno před vyučováním, jsou povinni dodržovat zásady slušného chování.

 • Během přestávek je pobyt ve školní jídelně zakázán.

A picture
A picture