Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K  hlavním cílům patří podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Péče o wellbeing žáků a zaměstnanců školy. Metodická podpora pedagogům, zejména začínajícím. Metodické vedení a podpora pro asistenty pedagoga.
Koncepce poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (nejčastěji s pracovníky PPP Středočeského kraje v Kutné Hoře a Kolíně, s příslušnými SPC). 

Před objednáním se do PPP doporučujeme a preferujeme konzultaci s námi (viz. kontakty).

Preferujeme první kontakt mailem (ozveme se Vám zpět), ne vždy můžeme brát telefon, protože pracujeme se žáky, rodiči či učiteli. V případě nutnosti rychlého řešení kontaktujte třídního učitele, který spolupracuje se školním poradenským pracovištěm.

Své služby zaměřuje ŠPP především na tyto oblasti:

Pro snadnější orientaci v týmu školního poradenského pracoviště, zde uvádíme hlavní body působnosti, ale pracujeme jako tým a naše kompetence se prolínají.

MP – záškoláctví, šikana, kyberšikana, návykové látky, …

VP – výchovné problémy, neprospěch, kariérové poradenství, …

ŠSP – podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyhledávání, diagnostika; kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky, …

Vzhledem k tomu, že v našem týmu nemáme k dispozici školního psychologa, škola nadále spolupracuje s Týmem duševního zdraví ze Zruče nad Sázavou, veškeré informace a kontakty najdete na: www.dusevnizdraviprodeti.cz

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice