Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K  hlavním cílům patří podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Péče o wellbeing žáků a zaměstnanců školy. Metodická podpora pedagogům, zejména začínajícím. Metodické vedení a podpora pro asistenty pedagoga.
Koncepce poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (nejčastěji s pracovníky PPP Středočeského kraje v Kutné Hoře a Kolíně, s příslušnými SPC).

Své služby zaměřuje ŠPP především na tyto oblasti:

  • poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
  • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • prevence školní neúspěšnosti
  • podpora vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí
  • péče o žáky s výchovnými obtížemi
  • vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách i ve škole, prevence i řešení náročného chování
  • tvorba a průběžné vyhodnocování preventivních programů školy
  • kariérové poradenství
  • metodická podpora pedagogickým pracovníkům, zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání
  • péče o wellbeing

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice