Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Metodik prevence 1. stupeň

 • Mgr. Lenka Kratochvílová
 • Konzultační hodiny:  čtvrtek 14:15 - 15:15, kancelář  ŠPP nebo po individuální domluvě
 • Kontakt: lenka.kratochvilova@zsuj.cz
 • Telefon: 327 542 039 (sborovna 1. st., Komenského 246)

Metodik prevence 2. stupeň.

 • Mgr. Lenka Švarcová
 • Konzultační hodiny:  pondělí  11:35 - 12:00, kabinet výchovného poradce nebo po individuální domluvě
 • Kontakt: lenka.svarcova@zsuj.cz
 • Telefon: 327 300 003 (sborovna 2. st.)

Dokumenty k oblasti prevence jsou umístěny v sekci Úřední deska zde.

Metodiky, postupy MŠMT

MŠMT - doporučení, pokyny

Metodický pokyn platný od 1.1.2017
Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument č.j. MSMT- 22294/2013-1)

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních:

 1. vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu
 2. popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka,
 3. definuje Minimální preventivní program
 4. doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT- 22294/2013-1)

Cílem metodického pokynu k řešní šikanování je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 ve znění pozdějších úprav (dále jen „metodické doporučení“), ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek. Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku
a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou.

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice