Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Výchovný poradce 1. stupeň

 • Mgr. Miloslava Králová
 • Konzultační hodiny: čtvrtek 14:15 - 15:15
 • Komenského 273 - sborovna (budova ŠD),  nebo po individuální domluvě
 • Kontakty: miloslava.kralova@zsuj.cz

Výchovný poradce 2. stupeň, kariérové poradenství

 • Mgr. Šárka Šichová
 • Knzultační hodiny: úterý  12:25-13:25, kancelář VP na 2. st., Třebízského 268, nebo po individuální domluvě 
 • Kontakty: sarka.sichova@zsuj.cz

Podpora

Výchovný a kariérový poradce ve školství je pedagogický pracovník, který poskytuje služby žákům, jejich rodičům a pedagogům poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a volby povolání.

Práce výchovného a kariérového poradce je důležitá pro rozvoj žáků a jejich úspěšný vstup do profesního života. Poradce pomáhá žákům lépe poznat sebe sama, své schopnosti a zájmy. Poskytuje jim informace o možnostech studia a zaměstnání a podporuje je v jejich volbě povolání.

Výchovné poradenství

 • poskytování individuálních konzultací žákům, jejich rodičům a pedagogům
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • poskytování informací a metodické podpory pedagogům

Metodické a informační činnosti

Výchovný poradce zajišťuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách:

 •  kariérového rozhodování žáků
 • poskytování  informací o činnostech školy, školských a dalších poradenských zařízeních

Dle shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a vede písemné záznamy o navržených a realizovaných opatřeních.

Kariérové poradenství

 • poskytování individuálních konzultací žákům a jejich rodičům
 • organizace besed, workshopů, organizace návštěv středních škol a středních odborných učilišť a dalších vzdělávacích akcí zaměřených na volbu povolání
 • poskytování informací o možnostech studia a zaměstnání
 • spolupráce s dalšími institucemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím
 • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka)
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • služby kariérového poradenství žákům cizincům

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice