Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2021/2022, od 1. 9. 2021 činnost kroužků obnovena

1) Nabídka jednotlivých kroužků, které vedou učitelé školy,  bude postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách níže,

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání. 

Jedná se především o sportovní aktivity (FC Uhlířské Janovice, Karate - Tomek, cvičení s dětmi ,...), výtvarné aktivity (Mgr. Jitka Pazderková) a další.

Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí.

Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

V případě přihlášení žáka do kroužku  upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatřen

Biblické příběhy pro děti 2021/2022 

pro koho: pro děti z 1. stupně

kdy: čtvrtek od 13:45 do 14:45

kde: ZŠ, Školní 846

náplň: hravé a dětem přístupné vyprávění biblických příběhů, seznamování s jejich křesťanským poselstvím, hledání dobra a Boží přítomnosti v biblických textech, seznamování s nepomíjejícími hodnotami, které jsou a vždy budou stále aktuální pro náš život

kroužek zajišťuje: Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice

kroužek vede: Miriam Houdová, katechetka

přihlášky: osobně u Miriam Houdové - tel. 731 482 898

první schůzka: čtvrtek 30. září 2021

cena: dobrovolný příspěvek 

A picture
A picture