Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Biblické příběhy pro děti 2022/2023 (dobrovolný příspěvek)

pro koho: pro děti z 1. stupně

kdy: čtvrtek od 13:30 do 14:30 

kde: ZŠ, Školní 846

náplň: hravé a dětem přístupné vyprávění biblických příběhů, seznamování s jejich křesťanským poselstvím, hledání dobra a Boží přítomnosti v biblických textech, seznamování s nepomíjejícími hodnotami, které jsou a vždy budou stále aktuální pro náš život

kroužek zajišťuje: Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice

kroužek vede: Miriam Houdová, katechetka

přihlášky: osobně u Miriam Houdové - tel. 731 482 898

první schůzka: čtvrtek 8. 9. 2022

cena: dobrovolný příspěvek 

Biblické příběhy pro děti 2021/2022 

pro koho: pro děti z 1. stupně

kdy: čtvrtek od 13:45 do 14:45

kde: ZŠ, Školní 846

náplň: hravé a dětem přístupné vyprávění biblických příběhů, seznamování s jejich křesťanským poselstvím, hledání dobra a Boží přítomnosti v biblických textech, seznamování s nepomíjejícími hodnotami, které jsou a vždy budou stále aktuální pro náš život

kroužek zajišťuje: Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice

kroužek vede: Miriam Houdová, katechetka

přihlášky: osobně u Miriam Houdové - tel. 731 482 898

první schůzka: čtvrtek 30. září 2021

cena: dobrovolný příspěvek 

A picture
A picture