Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Čtenářský klub  pro čtenáře, rozvoj čtenářských gramotností 2022/2023 (zdarma)

určeno pro žáky: 1. ročník I. A, I. B, I. C

schůzky den, od - do: úterý 12:15 - 13: 15

počet účastníků: min. 5 žáků z každé třídy (3 skupiny)

místo setkávání: kmenová třída

délka schůzky: 45 minut

cena za pololetí: zdarma

vedoucí kroužku: Mgr. Olga Ladrová, Mgr. Miloslava Králová, Mgr. Marcela Vojtová

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku, osobně, přes školní email třídní učitelky

náplň kroužku: Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, podpora žáků

Čtenářský klub  pro čtenáře 2021/2022

kroužek je určen pro žáky: II. A, II. B, II. C

termín: úterý

délka jednoho setkání: 60 minut

cena: zdarma (v rámci projektu EU a národního plánu doučování)

vedoucí kroužku: Mgr. Olga Ladrová, Mgr. Miloslava Králová, Mgr. Hana Janovská
 

Náplň kroužku:

Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, tvořivá a výtvarná činnost, návštěva knihovny, dramatická činnost

Čtenářský klub  pro začínající čtenáře 2020/2021

kroužek je určen pro žáky: I. A, I. B, I. C

termín I. A úterý 12:30 -14:00, 

termín I. B:

termín I. C:: 

počet setkání za pololetí: 16

délka jednoho setkání: 90 minut

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku:  I. A Mgr. Olga Ladrová, I. B Miloslava Králová, I. C Hana Janovská

Třídní učitelky informují rodiče na úvodní schůzce, dále v systému Komens (el. ŽK).
 

Náplň kroužku:

Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, tvořivá a výtvarná činnost, návštěva knihovny, dramatická činnost,

Čtenářský klub  pro 2. ročník 2020/2021

kroužek je určen pro žáky: II. A, II. B, II. C

termín II. A :

termín II. B:

termín II. C:: 

počet setkání za pololetí: 16

délka jednoho setkání: 90 minut

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku:  třídní učitelé

Třídní učitelky informují rodiče na úvodní schůzce, dále v systému Komens (el. ŽK).
 

Náplň kroužku:

Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, tvořivá a výtvarná činnost, návštěva knihovny, dramatická činnost,

Čtenářský klub   2020/2021

kroužek je určen pro žáky 3. ročníku, TU Ing. Zuzana Kašová

termín: dle dohody

počet setkání za pololetí: 16

délka jednoho setkání: 90 minut

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku: Ing. Zuzana Kašová

Třídní učitelka informuje  rodiče prostřednictvím systému Komens (el. ŽK).
 

Náplň kroužku:

Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, tvořivá a výtvarná činnost, návštěva knihovny, dramatická činnost,

 

A picture
A picture