Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2021/2022, od 1. 9. 2021 činnost kroužků obnovena

1) Nabídka jednotlivých kroužků, které vedou učitelé školy,  bude postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách níže,

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání. 

Jedná se především o sportovní aktivity (FC Uhlířské Janovice, Karate - Tomek, cvičení s dětmi ,...), výtvarné aktivity (Mgr. Jitka Pazderková) a další.

Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí.

Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

V případě přihlášení žáka do kroužku  upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatřen

Čtenářský klub  pro čtenáře 2021/2022

kroužek je určen pro žáky: II. A, II. B, II. C

termín: úterý

délka jednoho setkání: 60 minut

cena: zdarma (v rámci projektu EU a národního plánu doučování)

vedoucí kroužku: Mgr. Olga Ladrová, Mgr. Miloslava Králová, Mgr. Hana Janovská
 

Náplň kroužku:

Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, tvořivá a výtvarná činnost, návštěva knihovny, dramatická činnost

Čtenářský klub  pro začínající čtenáře 2020/2021

kroužek je určen pro žáky: I. A, I. B, I. C

termín I. A úterý 12:30 -14:00, 

termín I. B:

termín I. C:: 

počet setkání za pololetí: 16

délka jednoho setkání: 90 minut

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku:  I. A Mgr. Olga Ladrová, I. B Miloslava Králová, I. C Hana Janovská

Třídní učitelky informují rodiče na úvodní schůzce, dále v systému Komens (el. ŽK).
 

Náplň kroužku:

Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, tvořivá a výtvarná činnost, návštěva knihovny, dramatická činnost,

Čtenářský klub  pro 2. ročník 2020/2021

kroužek je určen pro žáky: II. A, II. B, II. C

termín II. A :

termín II. B:

termín II. C:: 

počet setkání za pololetí: 16

délka jednoho setkání: 90 minut

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku:  třídní učitelé

Třídní učitelky informují rodiče na úvodní schůzce, dále v systému Komens (el. ŽK).
 

Náplň kroužku:

Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, tvořivá a výtvarná činnost, návštěva knihovny, dramatická činnost,

Čtenářský klub   2020/2021

kroužek je určen pro žáky 3. ročníku, TU Ing. Zuzana Kašová

termín: dle dohody

počet setkání za pololetí: 16

délka jednoho setkání: 90 minut

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku: Ing. Zuzana Kašová

Třídní učitelka informuje  rodiče prostřednictvím systému Komens (el. ŽK).
 

Náplň kroužku:

Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, tvořivá a výtvarná činnost, návštěva knihovny, dramatická činnost,

 

A picture
A picture