Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Doučování pro žáky ve školním roce 2022/2022 (zdarma)

Národní plán doučování zde, aktualizace pro rok 2022/2023 zde - připravuje se.

komu je určeno: žákům školy, bezplatná podpora žáků

termín: po vyučování dle domluvy 

počet setkání za pololetí: podle aktuální potřeby

délka setkání: určená třída

cena: zdarma (v rámci Národního plánu doučování)

doučovatelé: učitelé, asistenti pedagoga

třídní učitelky informují rodiče o doučování  prostřednictvím Komens (el. ŽK).

přihlášení: zájem o doučování  sdělte třídní učitelce prostřednictvím školního gmailu nebo přes Bakaláře.

náplň kroužku: upevnění učiva v rozsahu školních osnov

Doučování pro žáky ve školním roce 2021/2022

Národní plán doučování zde.

komu je určeno: žákům školy, bezplatná podpora žáků, kteří potřebují doplnit učivo z předcházejícího období

termín: po vyučování dle domluvy 

počet setkání za pololetí: podle aktuální potřeby

délka setkání: 45 minut

místo konání:   škola

cena: zdarma (v rámci Národního plánu doučování)

doučovatelé: učitelé, asistenti pedagoga

třídní učitelky informují rodiče o doučování  prostřednictvím Komens (el. ŽK).

přihlášení: zájem o doučování  sdělte třídní učitelce

Náplň kroužku

Procvičení, upevnění a doplnění učiva 

Doučování pro žáky 2. ročníku 2020/2021

termín : dle domluvy

počet setkání za pololetí: 16

délka setkání: 60 minut

místo konání:   kmenová třída

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku:  asistent pedagoga, - Marta Vyhnánková

Třídní učitelky informují rodiče o doučování  prostřednictvím Komens (el. ŽK).

Přihlášení: zájem o doučování  sdělte třídní učitelce

Náplň kroužku

Procvičení, upevnění a doplnění učiva v ČJ, M.

 

Doučování pro žáky 3. ročníku 2020/2021

termín : dle domluvy

počet setkání za pololetí: 16

délka setkání: 60 minut

místo konání:   kmenová třída

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku:  asistent pedagoga, - Marta Vyhnánková

Třídní učitelky informují rodiče o doučování  prostřednictvím Komens (el. ŽK).

Přihlášení: zájem o doučování  sdělte třídní učitelce

Náplň kroužku

Procvičení, upevnění a doplnění učiva v ČJ, M.

 

Doučování pro žáky  4. ročníku

termín : dle domluvy

počet setkání za pololetí: 16

délka setkání: 60 minut

místo konání:   kmenová třída

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku:  asistent pedagoga, - Marta Vyhnánková

Třídní učitelky informují rodiče o doučování  prostřednictvím Komens (el. ŽK).

Přihlášení: zájem o doučování  sdělte třídní učitelce

Náplň kroužku

Procvičení, upevnění a doplnění učiva v ČJ, M

 

Doučování pro žáky  5. ročníku

termín : dle domluvy

počet setkání za pololetí: 16

délka setkání: 60 minut

místo konání:   kmenová třída

cena: zdarma (v rámci projektu "Peníze do  škol II", tzv. šablony)

vedoucí kroužku:  asistent pedagoga, - Marta Vyhnánková

Třídní učitelky informují rodiče o doučování  prostřednictvím Komens (el. ŽK).

Přihlášení: zájem o doučování  sdělte třídní učitelce

Náplň kroužku

Procvičení, upevnění a doplnění učiva v ČJ, M.

.

A picture
A picture