Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Sportovní hry 2022/2023

určeno pro žáky ročníku: 3.-5.

schůzky den, od-do: pondělí, 15:30 - 16:30

počet účastníků: 15

místo setkávání: tělocvična 1. stupeň

počet schůzek za pololetí: 15

délka schůzky: 60 minut

cena za pololetí: 750 Kč

vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Beranová

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku, osobně, přes školní email vedoucího kroužku

náplň kroužku: kroužek je zaměřen na zdravý životní styl, posílení fyzické kondice

Sportovní hry 2021/2022

Vedoucí: Mgr. Lucie Beranová

pro 6.-9. ročník: v pátek 13:00 – 15:00 tělocvična 2. stupně, venkovní hřiště  

náplň kroužku:

Dle zájmů a přání navštěvujících dětí. Míčové a pohybové hry. Různé druhy vybíjené: na kapitány, krabí, ve dvojicích, honěná, skok přes potok, šplh, překážkové dráhy, závody ve družstvech, relaxační a odpočinková cvičení apod.

Zájemci se přihlásí u paní učitelky Beranové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění. Rozhodujícím kritériem je termín přihlášení.

cena: 1000 Kč na pololetí

 

Sportovní hry 2021/2022

Vedoucí: Mgr. Lucie Beranová

pro 2. - 4. ročník: v pondělí 15:30 – 16:30 tělocvična 2. stupně, venkovní hřiště  

náplň kroužku:

Dle zájmů a přání navštěvujících dětí. Míčové a pohybové hry. Různé druhy vybíjené: na kapitány, krabí, ve dvojicích, honěná, skok přes potok, šplh, překážkové dráhy, závody ve družstvech, relaxační a odpočinková cvičení apod.

Zájemci se přihlásí u paní učitelky Beranové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění. Rozhodujícím kritériem je termín přihlášení.

cena: 600 Kč na pololetí

 

 

A picture
A picture