Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Výtvarný ateliér - Ámos  2022/2023

určeno pro žáky ročníku: 3. - 5. ročníku

schůzky den, od-do: úterý, 14:30 -16:30, první schůzka 13. 9. 2022

počet účastníků: min. 10, max. 16

místo setkávání: 1. stupeň, třída K28

počet schůzek za pololetí: 15

délka schůzky: 120  minut

cena za pololetí: 1 100 Kč

vedoucí kroužku: Eva Tichá

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku, osobně, přes školní email vedoucího kroužku (jmeno.prijmeni@zsuj.cz)

náplň kroužku: vyzkoušíme různé techniky výtvarného umění, společným tvořením budeme rozvíjet fantazii, cvičit soustředění, trpělivost, pečlivost, kreativitu i estetické cítění a jemnou motoriku. 

A picture
A picture