Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Charakteristika ŠD

 • Subjekt: Školní družina  
 • IZO:  113400039
 • Platby: 51-6079100297/0100 (Komerční banka a.s.), variabilní symbol sdělí vychovatelky. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
 • Místa poskytování služby: Komenského 246, Komenského 273
 • Kapacita ŠD: 140
 • Počet oddělení: 5 (o rozdělení dětí do oddělení budete informováni 4. 9. 2023). 
 • Vedoucí vychovatelka ŠD: Ivana Vokřálová
 • Kontakt ŠD: 725 551 781
 • Konzultace rodičů s vychovatelkou:  možná po předchozí domluvě 

Přijímání žáků do ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat žáci  přípravné třídy a 1. stupně školy. Aktuální kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci úřední deska). Podávání přihlášek se realizuje v období červen - srpen  vždy na následující školní rok. Žáci jsou přijímáni přednostně od nejnižších ročníků, při překročení kapacity se použijí pomocná kritéria (dojíždění, věk). Informace k zápisu do ŠD a příslušné formuláře v sekci Úřední deska.

Provoz ŠD

 • Ranní dohled denně:  od 6:00 do 7:30 (zdarma), vstup do budovy do 7:20 (budova Komenského 273 - nová družina)
 • Odpolední družina: denně od 11:25/12:20 - 16:30 (úplata)

Po dopoledním vyučování za  přechod do ŠD odpovídá vyučující, který učí poslední hodinu.  Za bezpečnost žáků v ŠD odpovídá vychovatelka příslušného oddělení, a to od příchodu až do odchodu žáka ze ŠD. Odchody žáka a případné předání rodičům je uvedeno v zápisovém lístku.

Dřívější nebo mimořádné odchody, docházka do ŠD

Jsou povoleny na základě samostatné písemné omluvenky nebo omluvenky v  systému Bakaláři. Na základě telefonického hovoru nelze žáka uvolnit ze ŠD. Do ŠD děti docházejí alespoň čtyři dny v týdnu.

Po odchodu ze ŠD přebírají odpovědnost za žáka rodiče. Odchody do ZUŠ a zájmových kroužků mimo ŠD zajišťují rodiče a přebírají za děti odpovědnost.

Z provozních důvodů vycházek a odpoledních činností je doporučen odchod žáků  ze ŠD do 13:00 po dohodě s příslušnou vychovatelkou (po obědě u jídelny 2. stupně),  nebo po 15:00.

Potřeby žáků ve ŠD

Oblečení na venkovní aktivity v sáčku (tepláky nebo starší kalhoty, bunda,  svetr, tričko, čepice, kapeník).

V souladu s vnitřním řádem ŠD se nedoporučuje, aby děti nosily cenné předměty, hračky, mobilní telefony či větší finanční částky.

Úplata docházka do ŠD

Podle zákona ČNR č. 561/2004Sb.§123. o státní správě a samosprávě ve školství se platí příspěvek škole na náhradu neinvestičních nákladů ŠD, který činí 250 Kč  za měsíc. Platba probíhá ve dvou splátkách (září 4 měsíce, leden 6 měsíců) . Číslo účtu a variabilní symbol sdělí vychovatelka rodičům v září. Nebude-li poplatek včas uhrazen, může být dítě vyloučeno ze ŠD.

Na základě změny právních předpisů stanoví výši úplaty od 1. 1. 2024 žřizovatzel školy Město Uhlířské Janovice. 

Školní družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice