Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Školská rada

Kontakt

  • skolska.rada@zsuj.cz

Funkční období

  • tři roky

Za zřizovatele

  • Mgr. Zuzana Pěkná od 22. 11. 2022
  • MUDr. Karla Nešporová, místopředseda od 11. 9. 2021

Za rodiče

  • Ilona Jindrová, předseda od 7. 9. 2023
  • Martina Lapčíková od 7. 9. 2023

Za pedagogické pracovníky

  • Mgr. Eva Hrabánková od 1. 1. 2021
  • Mgr. Miloslava Králová od 1. 1. 2021

Školská rada je orgánem školy,  umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada řídí svou činnost podle § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném vzdělávání). Její složení musí být třetinové, 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé.

Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a školská rada zasedá minimálně dvakrát ročně.

Školní rok 2023/2024

Volby do Školské rady za pedagogické pracovníky 
kandidaturu dosud podaly:

Mgr. Lucie Fetterová
Mgr. Eva Hrabánková

Termín voleb stanoven na pondělí 18. 12. 2023 od 12:00 - 14:00 na ekonomickém oddělení.
Voliči: pedagogičtí zaměstnanci školy.

Školní rok 2023/2024

Výsledky voleb  do Školské rady na období 1. 1. 2024 -31. 12. 2026 za pedagogické pracovníky zde .
Do školské rady byly zvoleny:

Mgr. Lucie Fetterová
Mgr. Eva Hrabánková

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice