Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Řád školní jídelny

 1. Strávníkům je vstup do školní jídelny povolen v době výdeje, tj. pondělí až pátek od 11:20 do 13:30 hod.
 2.  Na provoz školní jídelny se vztahují všechna příslušná ustanovení školního řádu školy a vnitřního řádu ŠJ.
 3. V první den nemoci je možné odnést neodhlášený oběd domů, druhý den nemoci je oběd účtován dle platných předpisů v plné výši. Oběd lze odebrat do vlastního jídlonosiče z rampy ŠJ.
 4.  V případě nemoci je možné oběd odhlásit nejpozději v den výdeje od 6:30 do 7:00 hod.
 5. Volbu druhu jídla lze provést nejpozději do 14:00 hod. předešlého dne v jídelně pomocí čipovacího zařízení nebo na strava.cz.
 6. Platby obědů probíhají sjednáním souhlasu s inkasem z jakéhokoli účtu. Platby jsou zálohou na další měsíc. Ve výjimečných situacích lze platit obědy v hotovosti přímo ve školní jídelně posledních pět pracovních dnů v měsíci. V případě nezaplacení je strávník z obědů odhlášen.
 7. Obědy jsou vydány pouze strávníkům, kteří mají aktivovaný čip. V případě zapomenutí čipu vystavíme v kanceláři školní jídelny náhradní lístek, v případě ztráty nebo zničení si strávník zakoupí nový čip.
 8. Před vstupem do jídelny strávník odloží své věci v šatně. Umyje si ruce. Následně si odebere příbor, přiloží čip a odebere vydaný oběd, po konzumaci oběda uloží použité nádobí a příbory na určené místo.
 9. V době oběda žáci ve ŠJ respektují a dbají pokynů pracovníků ŠJ a pedagogického dohledu.
 10. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 11. Strávníci své připomínky hlásí vedoucí jídelny, hlavní kuchařce nebo dohledu.
 12. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, čistota stolů,…) zajišťuje stanovená pracovnice jídelny.
 13. Úraz ve školní jídelně hlásí strávníci dohledu nebo vedoucí ŠJ a to neprodleně v den úrazu.
 14. Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován na nástěnce ve školní jídelně a na strava.cz.
 15. Případné diety a omezení strávníka lze konzultovat ve školní jídelně. Podmínky si rodiče domluví přímo u vedoucí jídelny.
 16. Žáci, kterým je dovoleno pobývat ve školní jídelně před začátkem dopoledního vyučování, jsou povinni dodržovat zásady slušného chování a školní řád.
 17. Vycházející strávníci vrátí stravovací čip v den ukončení docházky. Stravovací čip mohou vracet ještě v období od 1. 9. – 30. 9. v následujícím školním roce.

Školní jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice