Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Podpora cizinců

Podpora MŠMT v době válečného konfliktu

2022/2023

K 20. září 2022 bylo na škole vzděláváno celkem 25 UA žáků, podpora ve výuce češtiny pokračuje.  Žáci jsou rozděleni do 3 skupin. Výuku vedou  kvalifikované  učitelky českého jazyka. Začlenění UA žáků do výuky je podpořeno zapojením druhého pedagoga do výuky ve třídách, kde je více cizinců nebo, kde je začleněno více žáků se SVP. Žáci mají nadále možnost při výuce používat digitální technologie.

Škola spolupracuje s Týmem duševního zdraví, pro žáky UA využíváme služeb ukrajinské psycholožky. Se zapojením do života třídy a zvládnutím školních povinností pomáhá UA žákům 13 asistenek pedagoga, které na škole pracují.

V souvislosti s Lex Ukrajina II byla navýšena kapacita ŠD na 140 žáků. V průběhu září škola požádala o navýšení v běžném režimu a od 13. 9. 2022 byla kapacita navýšena na 140 účastníků zájmového vzdělávání.

Kapacita školní jídelny byla navýšena v rámci Lex Ukrajina ze 740 strávníků na 800 strávníků (navýšení počtu žáků i v MŠ Uhlířské Janovice).

Od 1. 1. 2022

JAK. Podpora češtiny jako cizího jazyka v  ZŠ nad rámec bezplatné jazykové přípravy. 1 dítě/žák s OMJ; minimálně 32 hodin podpory češtiny během jednoho školního roku, šablony 

2021/2022

Od 1. 9. 2021 se na škole vzdělávalo 6 cizinců. V návaznosti na uprchlickou krizi na jaře 2022 nastouppila na naši školu  od 1. 5. 2022 celkem 18  žáků z Ukrajiny. Všichni tito žáci  byli podpořeni ve výuce češiny jako cizího jazyka. Škola zažádala o přidělení finančních prostředků na tuto aktivitu. Žáci  UA , byli rozděleni do 2 skupin a  podpořeni do konce školního roku celkem 155 hodinami výuky. Ve 2. pololetí pracovali na škole dva ukrajinští koordinátoři (učitelka HV, psycholožka).

Škola získala několik grantů na podporu těchto žáků (pomůcky do výuky, učebnice, školní potřeby pro žáky). Žáci mají možnost při výuce používat digitální technologie.

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice