Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Počítačové praktikum

Počítačové praktikum 1

 V 7. ročníku (Počítačové praktikum 1) se nerealizuje. 

Počítačové praktikum 2

 V 8. ročníku je dotován 2 hodinami týdně. Je zaměřen především na využití počítačů při tvorbě prezentací. Cílem je vytvořit žákům prostor k vlastní tvořivé činnosti a její prezentaci.

Předmět obsahuje tematické celky:

  1. Počítačová grafika Žáci se seznámí s principy počítačového zobrazování a zopakují si práci v různých grafických editorech (rastrových i vektorových). Poznají i jejich pokročilejší funkce. Osvojí si základy práce v některém programu na úpravu fotografií.
  2. Počítačové prezentace jako prostředek sdělování informací Žáci se seznámí se zásadami úspěšné prezentace, zopakují si základy práce v prezentačním programu, poznají jeho pokročilejší funkce. Vyzkouší si přípravu vlastní prezentace s využitím slovních i vizuálních prostředků. Dále se seznámí s principem tvorby webové stránky, získají představu o struktuře webu, vyzkouší si práci v některém hypertextovém editoru.

Zdařilé vlastní projekty se mohou prezentovat na školním webu nebo jinou formou.

Počítačové praktikum 3

 V 9. ročníku je dotován 2 hodinami týdně. Je zaměřen na využití počítačů v matematice, fyzice a v oborech, kde se znalosti získané v těchto předmětech aplikují. Zároveň si klade za cíl prohloubit a upevnit dosavadní znalosti žáků, kteří tím získají dobré předpoklady pro studium přírodovědných a technicky zaměřených oborů.

Předmět obsahuje tematické celky:

  1. Dynamická geometrie jako prostředí pro učení, experiment a modelování Žáci se naučí pracovat v programu Geogebra, zopakují si poznatky z geometrie ze zcela nového pohledu, což přispěje k odstranění formalismů a napomůže k prohloubení získaných poznatků, jejich pochopení a zobecnění. Poznají možnosti a výhody dynamických modelů při řešení problémů.
  2. Tabulkový kalkulátor jako nástroj na zpracování údajů. Žáci se seznámí s některým tabulkovým kalkulátorem, poznají jeho pokročilejší funkce a možnosti jejich využití ve školské matematice a fyzice, zejména v tématech: závislosti a funkce, statistika a finanční matematika, tabulkové a grafické zpracování naměřených údajů.
  3. Základy programování se zaměřením na grafiku Žáci se seznámí s principem tvorby jednoduchého programu v některém programovacím prostředí určené pro děti.Budou vedeni k pochopení významu přesné instrukce.

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice