Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Tvořivé činnosti

Volitelný předmět Tvořivé činnosti je vhodný pro chlapce i děvčata, je realizován v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Svým obsahem je tento volitelný předmět zaměřen především na rozvoj pracovních kompetencí, rozvoj samostatnosti,zručnosti a kreativity při činnostech, osvojení pracovních dovedností potřebných k naplánování práce, práci podle návodu, pracovního postupu, volbě vhodného materiálu a pracovních pomůcek, ke zhotovení konkrétního výrobku.

Žáci se seznámí v průběhu výuky s různými materiály (dřevo, kůže, papír, textilie, sklo, hlína ad.), pracovními nástroji a pomůckami, se způsoby zpracování, s řemeslnými a tvořivými technikami, které následně využijí při praktických činnostech.

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice