Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2021/2022, od 1. 9. 2021 činnost kroužků obnovena

1) Nabídka jednotlivých kroužků, které vedou učitelé školy,  bude postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách níže,

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání. 

Jedná se především o sportovní aktivity (FC Uhlířské Janovice, Karate - Tomek, cvičení s dětmi ,...), výtvarné aktivity (Mgr. Jitka Pazderková) a další.

Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí.

Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

V případě přihlášení žáka do kroužku  upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatřen

English club 2019/2020

určeno pro:       žáci 8. a 9. tříd 

počet účastníků: 12

kdy: od 6. 9. 2019 vždy v pátek 13:00 – 14:00

cena: 600, Kč/ pololetí

požadavky: aktivita během setkání, komunikace výhradně v angličtině, odpovídající chování během setkání

Vedoucí: Mgr. Jitka Pomikálková

Náplň klubu:

  • role plays pro každodenní situace 
  • hry v angličtině 
  • debaty o současných událostech 
  • divadlo v angličtině – společná úprava scénáře, představení na konci roku 
  • sledování filmů/seriálů a následná diskuze 
  • společná četba a následná diskuze 
  • tvorba časopisu

 

POZNÁMKA: možnost úpravy programu dle přání účastníků

témata

Filmy, hudba, USA, UK, Austrálie a Nový Zéland, sport, vztahy, britská a americká literatura, historické milníky, cestování, jídlo

přihlášení: přes bakaláře nebo na jitka.pomikalkova@zsuj.cz 

 

A picture
A picture