Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Poznámka: od 18. 10. 2020 činnost kroužků pozastavena (mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství).

MŠMT doporučuje zvážit realizaci kroužků a v případě, že kroužky realizovány budou, doporučuje zvážit nastavení podmínek tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy.

Vážení rodiče,

v následujícím období jsme doplnili svoji činnost o hygienická a preventivní opatření tak, aby se co nejvíce eliminovala možnost přenosu infekčního onemocnění ve škole.  Nabídku volnočasových aktivit nabízíme v běžném rozsahu.

V případě přihlášení žáka do kroužku Vás upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatření.

V případě, že se žák dostane do karantény a činnost kroužku pokračuje, se platba nevrací.  Pokud se okres Kutná Hora dostane do druhého stupně pohotovosti (oranžová barva), bude škola respektovat doporučení na omezení aktivit nesouvisejících se vzděláváním a činnost kroužků přeruší. V tomto případě budou platby za nerealizovaná setkání, která nebyla nahrazena, na konci školního roku vráceny.

Základní škola umožňuje dalším organizacím a soukromým osobám realizaci nejrůznějších aktivit ve svých prostorech ve formě pronájmu. Úhradu, ztráty, úrazy,.. je nutné řešit s těmito organizacemi. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí. Celkový úklid zajišťuje škola.

English club 2019/2020

určeno pro:       žáci 8. a 9. tříd 

počet účastníků: 12

kdy: od 6. 9. 2019 vždy v pátek 13:00 – 14:00

cena: 600, Kč/ pololetí

požadavky: aktivita během setkání, komunikace výhradně v angličtině, odpovídající chování během setkání

Vedoucí: Mgr. Jitka Pomikálková

Náplň klubu:

  • role plays pro každodenní situace 
  • hry v angličtině 
  • debaty o současných událostech 
  • divadlo v angličtině – společná úprava scénáře, představení na konci roku 
  • sledování filmů/seriálů a následná diskuze 
  • společná četba a následná diskuze 
  • tvorba časopisu

 

POZNÁMKA: možnost úpravy programu dle přání účastníků

témata

Filmy, hudba, USA, UK, Austrálie a Nový Zéland, sport, vztahy, britská a americká literatura, historické milníky, cestování, jídlo

přihlášení: přes bakaláře nebo na jitka.pomikalkova@zsuj.cz 

 

A picture
A picture