Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

English club 2019/2020

určeno pro:       žáci 8. a 9. tříd 

počet účastníků: 12

kdy: od 6. 9. 2019 vždy v pátek 13:00 – 14:00

cena: 600, Kč/ pololetí

požadavky: aktivita během setkání, komunikace výhradně v angličtině, odpovídající chování během setkání

Vedoucí: Mgr. Jitka Pomikálková

Náplň klubu:

  • role plays pro každodenní situace 
  • hry v angličtině 
  • debaty o současných událostech 
  • divadlo v angličtině – společná úprava scénáře, představení na konci roku 
  • sledování filmů/seriálů a následná diskuze 
  • společná četba a následná diskuze 
  • tvorba časopisu

 

POZNÁMKA: možnost úpravy programu dle přání účastníků

témata

Filmy, hudba, USA, UK, Austrálie a Nový Zéland, sport, vztahy, britská a americká literatura, historické milníky, cestování, jídlo

přihlášení: přes bakaláře nebo na jitka.pomikalkova@zsuj.cz 

 

A picture
A picture