Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Flétna 2022/2023

určeno pro žáky: 2. ročníku

schůzky: PO 13:30 - 14:30, první hodina 26.9.2022

počet účastníků: 11

místo setkávání: FÚ, třída D11 (II.C)

počet schůzek za pololetí: 15

délka schůzky: 60 minut

cena za pololetí: 750 Kč

vedoucí kroužku: Mgr. Erika Kulhavá

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku, osobně, přes školní email vedoucího kroužku (jmeno.prijmeni@zsuj.cz)

pomůcky: sopránová zobcová flétna (doporučení Yamaha), pracovní sešit Hrátky s flétnou (objednám hromadně, cena cca 150 Kč)

náplň kroužku: budeme si společně hrát s písničkami a flétnou, zaměříme se na rytmizaci, zpěv, hru na flétnu, budeme poznávat noty a jejich délku, budeme rozvíjet hudební cítění a lásku k hudbě

A picture
A picture