Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2021/2022, od 1. 9. 2021 činnost kroužků obnovena

1) Nabídka jednotlivých kroužků, které vedou učitelé školy,  bude postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách níže,

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání. 

Jedná se především o sportovní aktivity (FC Uhlířské Janovice, Karate - Tomek, cvičení s dětmi ,...), výtvarné aktivity (Mgr. Jitka Pazderková) a další.

Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí.

Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

V případě přihlášení žáka do kroužku  upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatřen

Kreativní dílna 2021/2022

Kapacita naplněna.

pro žáky 5. ročníku

úterý  od 13:00 - 15:00

učebna v budova ŠD (Školní 846)

10 - 15 účastníků

1000 Kč za pololetí

vedoucí kroužku:  paní asistentka Kateřina Benešová

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku nebo osobně

Kroužek je zaměřen na tvoření a kreativitu. Děti si vyzkouší mnoho technik, práci s různým materiálem. 

Ne všechny nepotřebné věci musí skončit v odpadkovém koši. S trochou fantazie je lze dále využít.

Budeme vyrábět dárečky (Vánoce, Velikonoce). Dílny zahrnují i výlety do přírody, sbírání materiálů pro další tvoření.

Kreativní dílna 2020/2021

Kapacita naplněna.

pro žáky 3. a 4. tříd

čtvrtek 12:30 - 14:30

učebna v 1. poschodí ŠD

10 - 20 účastníků

600 Kč za pololetí

vede paní asistentka Kateřina Benešová

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku nebo osobně

Kroužek je zaměřen na tvoření a kreativitu. Děti si vyzkouší mnoho technik, práci s různým materiálem. 

Ne všechny nepotřebné věci musí skončit v odpadkovém koši. S trochou fantazie je lze dále využít.

Budeme vyrábět dárečky (Vánoce, Velikonoce). Dílny zahrnují i výlety do přírody, sbírání materiálů pro další tvoření.

 

A picture
A picture