Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Kreativní dílna 2022/2023

určeno pro žáky ročníku: 

schůzky den, od-do: 

počet účastníků:

místo setkávání:

počet schůzekza pololetí: 15

délka schůzky: 60 minut

cena za pololetí:

vedoucí kroužku: 

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku, osobně, přes školní email vedoucího kroužku

náplň kroužku: kroužek je zaměřen na tvoření a kreativitu. Děti si vyzkouší mnoho technik, práci s různým materiálem. 

Ne všechny nepotřebné věci musí skončit v odpadkovém koši. S trochou fantazie je lze dále využít.

Budeme vyrábět dárečky (Vánoce, Velikonoce). Dílny zahrnují i výlety do přírody, sbírání materiálů pro další tvoření.

Kreativní dílna 2021/2022

Kapacita naplněna.

pro žáky 5. ročníku

úterý  od 13:00 - 15:00

učebna v budova ŠD (Školní 846)

10 - 15 účastníků

1000 Kč za pololetí

vedoucí kroužku:  paní asistentka Kateřina Benešová

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku nebo osobně

Kroužek je zaměřen na tvoření a kreativitu. Děti si vyzkouší mnoho technik, práci s různým materiálem. 

Ne všechny nepotřebné věci musí skončit v odpadkovém koši. S trochou fantazie je lze dále využít.

Budeme vyrábět dárečky (Vánoce, Velikonoce). Dílny zahrnují i výlety do přírody, sbírání materiálů pro další tvoření.

Kreativní dílna 2020/2021

Kapacita naplněna.

pro žáky 3. a 4. tříd

čtvrtek 12:30 - 14:30

učebna v 1. poschodí ŠD

10 - 20 účastníků

600 Kč za pololetí

vede paní asistentka Kateřina Benešová

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku nebo osobně

Kroužek je zaměřen na tvoření a kreativitu. Děti si vyzkouší mnoho technik, práci s různým materiálem. 

Ne všechny nepotřebné věci musí skončit v odpadkovém koši. S trochou fantazie je lze dále využít.

Budeme vyrábět dárečky (Vánoce, Velikonoce). Dílny zahrnují i výlety do přírody, sbírání materiálů pro další tvoření.

 

A picture
A picture