Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Kroužek plný her a zábavy 2022/2023

určeno pro žáky: 3. až 5. ročníku

schůzky den, od-do: středa od 13:00 do 15:00

počet účastníků: min. 10 účastníků

místo setkávání: budova 2. stupně, učebna přírodopisu

počet schůzek za pololetí: 15

délka schůzky: 60 + 60 minut 

cena za pololetí: 1 100 Kč 

 

určeno pro žáky: 6 až 9. ročníku

schůzky den, od-do: pátek od 13:00 do 15:00

počet účastníků: min. 10 účastníků

místo setkávání: budova 2. stupně, učebna přírodopisu

počet schůzek za pololetí: 15

délka schůzky: 60 + 60 minut 

cena za pololetí: 1 100 Kč při min. počtu 10 účastníků

 

Informace pro oba kroužky:

vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Beranová

přihlášky: přes elektronickou žákovskou knížku. .Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění. Rozhodujícím kritériem je termín přihlášení.

náplň kroužku: hraní deskových her, šachů, logických a strategických her, kvízů, hádanek, hlavolamů aj. Podle zájmu žáků se uskuteční i zábavné hry v přírodě nebo na školním pozemku.

Cílem kroužku je rozvoj intelektuální schopnosti dětí, rozvoj schopnosti koncentrace, logického  a strategického myšlení či jazykové dovednost. Dítě si osvojuje i určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře.

 

Kroužek plný her a zábavy 2021/2022

Vedoucí: Mgr. Lucie Beranová

pro: 6. – 9. ročník

kdy: pátek od 13:00 do 15:00

kde: budova 2. stupně, učebna přírodopisu

náplň: hraní deskových her, šachů, logických a strategických her, kvízů, hádanek, hlavolamů aj. Podle zájmu žáků se uskuteční i zábavné hry v přírodě nebo na školním pozemku.

Cílem kroužku je, aby se rozvíjela intelektuální schopnost dětí, schopnost koncentrace, logické a strategické myšlení či jazyková dovednost. Dítě si osvojuje i určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. 
 

Zájemci se přihlásí u paní učitelky Beranové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění. Rozhodujícím kritériem je termín přihlášení.

cena: 1 000 Kč na pololetí

 

A picture
A picture