Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Poznámka: od 18. 10. 2020 činnost kroužků pozastavena (mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství).

MŠMT doporučuje zvážit realizaci kroužků a v případě, že kroužky realizovány budou, doporučuje zvážit nastavení podmínek tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy.

Vážení rodiče,

v následujícím období jsme doplnili svoji činnost o hygienická a preventivní opatření tak, aby se co nejvíce eliminovala možnost přenosu infekčního onemocnění ve škole.  Nabídku volnočasových aktivit nabízíme v běžném rozsahu.

V případě přihlášení žáka do kroužku Vás upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatření.

V případě, že se žák dostane do karantény a činnost kroužku pokračuje, se platba nevrací.  Pokud se okres Kutná Hora dostane do druhého stupně pohotovosti (oranžová barva), bude škola respektovat doporučení na omezení aktivit nesouvisejících se vzděláváním a činnost kroužků přeruší. V tomto případě budou platby za nerealizovaná setkání, která nebyla nahrazena, na konci školního roku vráceny.

Základní škola umožňuje dalším organizacím a soukromým osobám realizaci nejrůznějších aktivit ve svých prostorech ve formě pronájmu. Úhradu, ztráty, úrazy,.. je nutné řešit s těmito organizacemi. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí. Celkový úklid zajišťuje škola.

Kroužek plný her a zábavy 2019/2020

pro: 5. – 9. ročník

kdy: ve středu od 13:00 do 15:00

kde: budova 2. stupně, učebna přírodopisu

počet účastníků: min. 15

cena: 600  Kč na pololetí

Vedoucí: Mgr. Lucie Beranová

náplň: hraní deskových her, šachů, logických a strategických her, kvízů, hádanek, hlavolamů aj. Podle zájmu žáků se uskuteční i zábavné hry v přírodě nebo na školním pozemku.

Cílem kroužku je rozvoj intelektuálních  schopností dětí, schopnosti koncentrace, logického  a strategického myšlení či jazykové dovednosti. Dítě si osvojíi určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře.

Zájemci se přihlásí u paní učitelky Mastíkové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění.

 

 

A picture
A picture