Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2021/2022, od 1. 9. 2021 činnost kroužků obnovena

1) Nabídka jednotlivých kroužků, které vedou učitelé školy,  bude postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách níže,

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání. 

Jedná se především o sportovní aktivity (FC Uhlířské Janovice, Karate - Tomek, cvičení s dětmi ,...), výtvarné aktivity (Mgr. Jitka Pazderková) a další.

Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí.

Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

V případě přihlášení žáka do kroužku  upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatřen

Kroužek plný her a zábavy 2021/2022

Vedoucí: Mgr. Lucie Beranová

pro: 6. – 9. ročník

kdy: pondělí od 13:00 do 15:00

kde: budova 2. stupně, učebna přírodopisu

náplň: hraní deskových her, šachů, logických a strategických her, kvízů, hádanek, hlavolamů aj. Podle zájmu žáků se uskuteční i zábavné hry v přírodě nebo na školním pozemku.

Cílem kroužku je, aby se rozvíjela intelektuální schopnost dětí, schopnost koncentrace, logické a strategické myšlení či jazyková dovednost. Dítě si osvojuje i určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. 
 

Zájemci se přihlásí u paní učitelky Beranové nebo přes Bakaláře. Zájemci budou do kroužku přijímání až do jeho naplnění. Rozhodujícím kritériem je termín přihlášení.

cena: 1000 Kč na pololetí

 

A picture
A picture