Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2021/2022, od 1. 9. 2021 činnost kroužků obnovena

1) Nabídka jednotlivých kroužků, které vedou učitelé školy,  bude postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách níže,

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání. 

Jedná se především o sportovní aktivity (FC Uhlířské Janovice, Karate - Tomek, cvičení s dětmi ,...), výtvarné aktivity (Mgr. Jitka Pazderková) a další.

Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí.

Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

V případě přihlášení žáka do kroužku  upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatřen

 

Keramický kroužek 2021/2022

Vedoucí:    Ivana Vokřálová, vychovatelka ŠD

Termín:     v době činnosti ŠD

Náplň:       práce s keramickou hlínou

Výtvarný kroužek 2021/2022

 - tento školní rok není

 

Keramický kroužek 2020/2021

Vedoucí:    Ivana Vokřálová, vychovatelka ŠD

Termín:     v době činnosti ŠD

Náplň:       práce s keramickou hlínou

čas:         od 15:00 do  16:00 

Výtvarný kroužek 2020/2021

Vedoucí:   Hana Puričová, vychovatelka ŠD

Termín:    v době činnosti ŠD

Náplň:     práce s různými výtvarnými technikami a s nejrůznějšími materiály a pomůckami.

čas:         od 15:00 do  16:00 

Čtenářský klub pro žáky 1. ročníku

Vedoucí:   třídní učitelky 1. ročníku

Termín:    v době činnosti ŠD

Náplň:     rozvoj čtenářské gramotnosti

Cena: zdarma, podpořeno z projektu EU Peníze do škol, tzv. šablony II

 

 

A picture
A picture