Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Keramický kroužek 2022/2023

Vedoucí:    Ivana Vokřálová, vedoucí vychovatelka ŠD

Termín:     v době činnosti ŠD

Náplň:       práce s keramickou hlínou

 

Výtvarný  kroužek 2022/2023

Vedoucí:   

Termín:     v době činnosti ŠD

Náplň:       využití nejrůznějších výtvarných technik

 

Název  kroužku  2022/2023

Vedoucí:   

Termín:     v době činnosti ŠD

Náplň:     

Keramický kroužek 2021/2022

Vedoucí:    Ivana Vokřálová, vychovatelka ŠD

Termín:     v době činnosti ŠD

Náplň:       práce s keramickou hlínou

Výtvarný kroužek 2021/2022

 - tento školní rok není

Keramický kroužek 2020/2021

Vedoucí:    Ivana Vokřálová, vychovatelka ŠD

Termín:     v době činnosti ŠD

Náplň:       práce s keramickou hlínou

čas:         od 15:00 do  16:00 

Výtvarný kroužek 2020/2021

Vedoucí:   Hana Puričová, vychovatelka ŠD

Termín:    v době činnosti ŠD

Náplň:     práce s různými výtvarnými technikami a s nejrůznějšími materiály a pomůckami.

čas:         od 15:00 do  16:00 

Čtenářský klub pro žáky 1. ročníku

Vedoucí:   třídní učitelky 1. ročníku

Termín:    v době činnosti ŠD

Náplň:     rozvoj čtenářské gramotnosti

Cena: zdarma, podpořeno z projektu EU Peníze do škol, tzv. šablony II

 

 

A picture
A picture