Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2021/2022, od 1. 9. 2021 činnost kroužků obnovena

1) Nabídka jednotlivých kroužků, které vedou učitelé školy,  bude postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách níže,

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání. 

Jedná se především o sportovní aktivity (FC Uhlířské Janovice, Karate - Tomek, cvičení s dětmi ,...), výtvarné aktivity (Mgr. Jitka Pazderková) a další.

Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí.

Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

V případě přihlášení žáka do kroužku  upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatřen

Logopedický kroužek "Hbitý jazýček" 2021/2022 

 

pro koho: pro žáky 1. ročníku  a přípravné třídy

počet žáků ve skupině: 3

termín: středa a čtvrtek v době po ukončení výuk y a odchodem na oběd (individuální domluva se skupinou žáků)

počet setkání za pololetí: 10

délka jednoho setkání: 45 minut

místo konání:   učebna Školní 846

cena: 900 Kč

vedoucí kroužku:   Mgr. Olga Ladrová

 

přihlášky: kontaktujte přímo Mgr. Olgu Ladrovou email: olga.ladrova@zsuj.cz nebo přes školní komunikační systém Bakaláři

Kroužek se realizuje v době činnosti ŠD, do kroužku mohou docházet i žáci, kteří nechodí do ŠD.

 

Náplň kroužku

Smyslem setkávání je zejména nácvik správného dýchání, rozvíjení rytmu a motoriky.

Procvičování a uvolňování artikulačních orgánů pomocí různých cviků.

Cílem kroužku je zlepšit vyjadřování a upevnění artikulace již vyvozených hlásek.

Cena 900Kč (10 lekcí) za jedno pololetí

V ceně jsou zahrnuty pracovní listy na domácí procvičování.

 

Můžete se přihlásit ve třídě  2. A,  třídní učitelka Mgr. Olga Ladrová – logopedická asistentka

nebo u třídních učitelek 1.tříd a přípravné třídy.

 

 

 

A picture
A picture