Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2022/2023

1) Nabídka jednotlivých školních kroužků a aktivit, teré vedou učitelé školy. Nabídka je  postupně doplňována. Informace o nich  naleznete na jednotlivých záložkách.

2) ZŠ  umožňuje pronájem fyzickým a právnickým osobám za účelem poskytování zájmového vzdělávání pro žáky školy, Jedná se především o sportovní aktivity kreativní činnosti a další. Zájemci o tyto kroužky kontaktují přímo organizaci nebo FO. ZŠ zajišťuje pouze pronájem prostor pro  tyto aktivity. Finanční a organizační zabezpečení těchto aktivit není v naší kompetenci. Vedoucí těchto kroužků odpovídají za dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů v průběhu činnosti. Odpovídají za úrazy účastníků. Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci a úklid užívaných předmětů a nářadí. Škola vstupuje do jednání v případech, kdy dojde k neplnění nebo hrubému porušování ustanovení bodů uzavřené smlouvy mezi školou a subjektem. 

 

Logopedický kroužek "Hbitý jazýček" 2022/2023 

pro koho: pro žáky 1. ročníku  a přípravné třídy

počet žáků ve skupině: 3

termín: v době po ukončení výuky, individuální domluva 

počet setkání za pololetí: 10

délka jednoho setkání: 60  minut

místo konání:   určená třída

cena za pololetí: 1 000 Kč

V ceně jsou zahrnuty pracovní listy na domácí procvičování: ano - ne

vedoucí kroužku:   Mgr.Olga Ladrová

přihlášky: kontaktujte přímo vedoucí kroužku na pracovní adrese: jmeno.prijmeni@zsuj.cz (doplňte konkrétní jméno a příjmení) nebo přes školní komunikační systém Bakaláři.

Náplň kroužku: nácvik správného dýchání, rozvíjení rytmu a motoriky. Procvičování a uvolňování artikulačních orgánů pomocí různých cviků.

Cílem kroužku je zlepšit vyjadřování a upevnění artikulace již vyvozených hlásek.

V ceně jsou zahrnuty pracovní listy na domácí procvičování: ano - ne

Logopedický kroužek "Hbitý jazýček" 2021/2022 

pro koho: pro žáky 1. ročníku  a přípravné třídy

počet žáků ve skupině: 3

termín: středa a čtvrtek v době po ukončení výuk y a odchodem na oběd (individuální domluva se skupinou žáků)

počet setkání za pololetí: 10

délka jednoho setkání: 45 minut

místo konání:   učebna Školní 846

cena: 900 Kč

vedoucí kroužku:   Mgr. Olga Ladrová

 

přihlášky: kontaktujte přímo Mgr. Olgu Ladrovou email: olga.ladrova@zsuj.cz nebo přes školní komunikační systém Bakaláři

Kroužek se realizuje v době činnosti ŠD, do kroužku mohou docházet i žáci, kteří nechodí do ŠD.

 

Náplň kroužku

Smyslem setkávání je zejména nácvik správného dýchání, rozvíjení rytmu a motoriky.

Procvičování a uvolňování artikulačních orgánů pomocí různých cviků.

Cílem kroužku je zlepšit vyjadřování a upevnění artikulace již vyvozených hlásek.

Cena 900Kč (10 lekcí) za jedno pololetí

V ceně jsou zahrnuty pracovní listy na domácí procvičování.

 

Můžete se přihlásit ve třídě  2. A,  třídní učitelka Mgr. Olga Ladrová – logopedická asistentka

nebo u třídních učitelek 1.tříd a přípravné třídy.

 

 

 

A picture
A picture