Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Poznámka: od 18. 10. 2020 činnost kroužků pozastavena (mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství).

MŠMT doporučuje zvážit realizaci kroužků a v případě, že kroužky realizovány budou, doporučuje zvážit nastavení podmínek tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy.

Vážení rodiče,

v následujícím období jsme doplnili svoji činnost o hygienická a preventivní opatření tak, aby se co nejvíce eliminovala možnost přenosu infekčního onemocnění ve škole.  Nabídku volnočasových aktivit nabízíme v běžném rozsahu.

V případě přihlášení žáka do kroužku Vás upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech). Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatření.

V případě, že se žák dostane do karantény a činnost kroužku pokračuje, se platba nevrací.  Pokud se okres Kutná Hora dostane do druhého stupně pohotovosti (oranžová barva), bude škola respektovat doporučení na omezení aktivit nesouvisejících se vzděláváním a činnost kroužků přeruší. V tomto případě budou platby za nerealizovaná setkání, která nebyla nahrazena, na konci školního roku vráceny.

Základní škola umožňuje dalším organizacím a soukromým osobám realizaci nejrůznějších aktivit ve svých prostorech ve formě pronájmu. Úhradu, ztráty, úrazy,.. je nutné řešit s těmito organizacemi. Vedoucí těchto aktivit odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti (větrání, hygiena rukou,..). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí. Celkový úklid zajišťuje škola.

Logopedický kroužek "Hbitý jazýček" 2020/2021

kroužek je určen pro žáky:  1. a 2. ročníku

termín pro 1. ročník: středa 12:30 

termín pro 2. ročník: středa 13:20

počet setkání za pololetí: 10

počet žáků ve skupině: 3-4

délka jednoho setkání: 45 minut

místo konání:   kmenová třída

cena: 800 Kč

vedoucí kroužku:   Mgr. Olga Ladrová

přihlášky: Třídní učitelé informují rodiče na úvodní schůzce, dále prostřednictvím systému Bakaláři přes elektronickou žákovskou knížku.

Pozn: Kroužek se realizuje v době činnosti ŠD, do kroužku mohou docházet i žáci, kteří nechodí do ŠD.

Náplň kroužku

Zlepšení vyjadřování, techniky dýchání, artikulace.

A picture
A picture